<p>Het bestuur van Stichting Harapan met van links naar rechts: Kim van den Bosch, Hanneke Renders, Jos van der Heijden en Jos&eacute; Meijer.&nbsp;</p>

Het bestuur van Stichting Harapan met van links naar rechts: Kim van den Bosch, Hanneke Renders, Jos van der Heijden en José Meijer. 

Stichting Harapan bestaat twintig jaar

  Verenigingen

Op 23 april 2001 werd Stichting Harapan opgericht. De stichting zet zich actief in om de leefomstandigheden van kansarme mensen in Indonesië te verbeteren. Harapan is het Indonesische woord voor ‘hoop’. De stichting wil mensen in Indonesië wat hoop en vertrouwen geven op een betere toekomst. Sinds 2001 slaat Harapan een brug tussen de inwoners van Best, de regio en ver daarbuiten en hulpbehoevenden in Indonesië. Juist door de kleinschalige aanpak slaagt men er in het verschil te maken. De afgelopen twintig jaar heeft Harapan op veel plaatsen in Indonesië een steentje kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kansarmen.

door Theo Louwers

BEST - “De directe aanleiding voor het oprichten van Harapan was een brand in Bukit-Lawang op Noord-Sumatra waarbij een home-stay afbrandde en een beroep gedaan werd op familie en bekenden in Nederland”, vertelt oprichter Jos van der Heijden. “De al langer bestaande plannen om een stichting op te richten werden snel uitgewerkt en de Stichting Harapan was binnen enkele dagen een feit. Dankzij een grote publiciteitscampagne werd er voldoende geld bij elkaar gebracht om het getroffen gezin te voorzien van de meest noodzakelijke spullen. Het geld werd door de voorzitter persoonlijk in Indonesië overhandigd, dit was de eerste officiële actie van Harapan.”

Naast Jos van der Heijden waren medeoprichters zijn dochter, die in 1997 trouwde in Bukittinggi Sumatra met een Indonesische man, Joz Bruggeman geboren in 1939 in Soerabaja, Hanneke Renders, zij liep stage op in schooltje op Sumatra vanuit haar opleiding SPH.
“Joz Bruggeman maakt nu geen deel meer uit van het bestuur. Nieuw zijn Kim van den Bosch en Jose Meijer. Zij hielpen voordat ze bestuurslid werden mee bij acties en zijn vanwege hun betrokkenheid met de doelstelling gevraagd voor het bestuur. Voor alle bestuursleden geldt dat men zich graag wil inzetten voor kansarmen in een ontwikkelingsland.”

Hulp sluit aan bij behoeften

Een belangrijk uitgangspunt bij de hulpverlening is dat wordt samengewerkt met contactpersonen ter plaatse of met organisaties die kennis hebben van de lokale situatie. Van der Heijden: “Zeker is dan dat de hulp aansluit op de behoeften van hen die het werkelijk nodig hebben. Daar waar mogelijk wordt samengewerkt met andere organisaties in Nederland op het gebied van ontwikkelingswerk.

Tot de vaste speerpunten horen steun aan rehabilitatiecentrum Harapan Jaya en het weeshuis Pius IX op Sumatra, de 6 kindertehuizen van Yayasan Nativitas op Flores, het rehabilitatiecentrum Hidup-Baru op West-Timor, gezinsadoptie, ondersteuning van arme gezinnen op West-Timor en Sumatra, aandacht voor vergeten Indische Nederlanders. Er is een studiefonds voor jongeren om het volgen van voortgezet en universitair onderwijs mogelijk te maken en een school-uniformenfonds voor arme gezinnen. In 2020 werd extra steun geboden aan de hierboven genoemde centra vanwege de Covid-19 pandemie.”

Rampen

Harapan komt ook in actie als zich in Indonesië rampen voordoen. Na de tsunami in 2004 en de aardbeving in 2005 was de stichting samen met de Lionsclub Best-Oirschot nauw betrokken bij het herstel op de afgelegen Mentawai-eilanden Nias en Siberut. Op 25 oktober 2010 werd het gebied opnieuw getroffen door een tsunami. Het geld dat werd ingezameld voor de slachtoffers van deze ramp kon snel en gericht worden ingezet dankzij contacten met lokale organisaties. Er werd ook ondersteuning geboden na de tsunami in 2006 in Pangandaran (Java) en de aardbevingen in Yogyakarta (2006), Padang (2009), Lombok 2018 en recentelijk nog aan de slachtoffers van de tropische storm op West-Timor.

Plannen voor de komende jaren

In de komende jaren zal de stichting zich blijven inzetten om de leefomstandigheden van kansarmen te verbeteren. “Onderwijs, zorg voor gehandicapten, opvang van weeskinderen en aandacht voor de armen hebben de eerste prioriteit”, zegt Van der Heijden. “De inkomsten van de statiegeld-, speculaas- en rijstacties zijn een goede bijdrage om de doelstelling te realiseren, echter niet voldoende. Harapan is daarom blij met alle vaste en incidentele donateurs maar vooral met de bijdragen van de diverse (landelijke) steunfondsen.”

Steun de stichting

Een paar argumenten om de stichting te steunen:

* Omdat er al 20 jaar goed wordt samengewerkt met lokale contactpersonen en organisaties, wordt hulp geboden die aansluit bij de behoeften van degenen die het nodig hebben. Deze samenwerking maakt een goede controle en begeleiding van de projecten mogelijk.

* Er zijn nagenoeg geen overheadkosten: de bestuursleden zetten zich vrijwillig in. Bartraij & Nijssen accountants en adviseurs uit Best verzorgt geheel belangeloos de financiële administratie, DOK accountants en adviseurs uit Helmond stelt, ook belangeloos, de definitieve jaarrekening met samenstellingsverklaring op.

* Donateurs worden op de hoogte gehouden van de resultaten door middel van nieuwsbrieven en berichten op de website, waaronder het jaarverslag, de jaarrekening en het beleidsplan.

Spreekt het werk van Stichting Harapan aan? Steunen kan op de volgende manier:

* donateur worden, dit kan al vanaf vijf euro per maand.

* voor vijftien euro per maand kan een kind en/of gezin of een vergeten Indische Nederlander worden ‘geadopteerd’.

* uiteraard zijn ook incidentele giften welkom.

* denk eens aan Harapan als een vereniging een activiteit organiseert, en een goede bestemming zoekt voor de opbrengst. Stichting Harapan is een ANBI, een erkende hulporganisatie. Giften komen dan ook in aanmerking voor belastingaftrek.”

Overzichtstentoonstelling

In oktober is er een grote overzichtstentoonstelling van alle projecten en activiteiten t/m 2021 en de plannen voor de toekomst in Cultuurspoor. Voor meer info:

www.harapan.dse.nl.

Meer berichten