<p>Een groot deel van de spelers van toneelstichting Ons Eygen Landt poserend voor &#39;t Tejaterke in Best. Foto: Marijke Vermeulen</p>

Een groot deel van de spelers van toneelstichting Ons Eygen Landt poserend voor 't Tejaterke in Best. Foto: Marijke Vermeulen

(Foto: )

Toneelclub Ons Eygen Landt 40 jaar

  Verenigingen

Toneelclub, of eigenlijk toneelstichting, Ons Eygen Landt bestaat woensdag 10 maart 40 jaar. Een mijlpaal, niet zozeer door het bestaan van de vier decennia, maar meer door wat Ons Eygen Landt op de planken zette. Voor een amateurgezelschap memorabele en spraakmakende uitvoeringen. Het bestuur van de stichting ging uitdagingen niet uit de weg. Niet voor niets kreeg de stichting de Gemeentelijke Wisseltroffee uitgereikt.

door Theo Louwers

BEST - De naam van de stichting is op zich al bijzonder. “Bij het honderdjarig bestaan van de Odulphuskerk in 1980 schreef pastoor Maas een toneelstuk”, vertelt Peter Adriaanse, secretaris van Ons Eygen Landt. “Spelers van toen wilden wel toneel blijven spelen, maar voelden zich niet aangetrokken door de andere toneelvereniging in het dorp. Daarom richtten ze toen zelf een toneelclub op met een naam die verwees naar het gebied waar onze roots liggen.”
Om de handen vrij te hebben werd er gekozen voor een stichtingsvorm. “Bij een stichtingsvorm konden door het bestuur spelers aangetrokken worden van elders”, vult Wil van de Wiel, nu erevoorzitter van Ons Eygen Landt, aan. “Je hoeft dan geen contributie te vragen aan leden, die je vervolgens moet laten meespelen. Per project werden mensen aangetrokken die het beste pasten bij de uitvoering die op stapel stond.”

Uitdaging

Opmerkelijk is dat Ons Eygen Landt niet de gemakkelijk weg koos. Huidige voorzitter Willem Verder: “Vaak werden stukken speciaal voor ons geschreven, bijvoorbeeld door Jan Smeets. Hij schreef onder andere ‘16 dagen Aorzel’ over de oorlog in Best. Het Passiespel werd verschillende keren opgevoerd in de Lidwinakerk. En ‘Waar de sterre bleef stille staan’ van Felix Timmermans, dat we midden in de winter in het Joe Mann Natuurtheater speelden. Bijzonder was ook het stuk ‘Oorlogstuig’ dat in een van hallen van museum Bevrijdende Vleugels speelde.”
Er werden vaker stukken ‘buitenshuis’ opgevoerd. Het Joe Mann Natuurtheater was een gewilde plek, maar de hallen van de voormalige Rabobank aan de Oranjestraat werden ook gebruikt. Er werd zelfs tijdens de voorstelling met een auto rondgereden. Het plein bij het gemeentehuis en de Koetshuistuin waren eveneens plekken die tot de verbeelding spraken.
Ons Eygen Landt heeft geen vaste regisseur. Voor elke uitvoering wordt een regisseur gezocht die past bij het thema. “Dat voorkomt dat we in een vast stramien opereren”, zegt Verder. Duidelijk is wel dat de toneelstichting in belangrijke mate heeft bijgedragen aan het culturele en maatschappelijke leven van Best.

‘t Tejaterke

Toen de toneelstichting van start ging, werd er gerepeteerd in de kelder van het oude postkantoor. Adriaanse: “Ook maakten we gebruik van de noodlokalen van de Lidwinaschool aan de Deken van Miertstraat, hotel Witlox bij het station en sinds 1990 oefenen en spelen we in ‘t Tejaterke. Mede dankzij onze inspanningen is het gebouw van de voormalige Avondmaalkerk behouden gebleven en hebben we samen met andere vrijwilligers het gebouw omgetoverd tot een echt theater.”

Voor een toneelstichting heeft Ons Eygen Landt een grote groep jeugdspelers. Van de Wiel: “In 2001 zijn we begonnen met een jeugdgroep. In 2002 werd het eerste stuk, ‘Zo zwart als inkt’ onder regie van Sacha de Heer op gevoerd. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. We hebben nu drie jeugdgroepen, samen zo’n 45 spelers. Met de jeugdspelers meegerekend telt onze stichting ongeveer 100 mensen.”

Wisseltrofee

In 1995 kreeg Ons Eygen Landt al de gemeentelijke Wisseltrofee. De stichting kreeg de trofee uit waardering voor haar vele activiteiten op het gebied van kunst en cultuur in zijn algemeenheid en op het vlak van amateurtoneel in het bijzonder.

Corona

Het bestuur had het jubileum luister mee willen geven. De voorbereidingen waren al voor een deel in kannen en kruiken. “We hadden ‘t Tejaterke als uitgangspunt genomen”, zegt Adriaanse. “Er is een coronaproef idee uitgewerkt. Bezoekers konden van de ene zaal naar de andere en kregen dan een item voorgeschoteld. Ook zouden we een jubileumstuk opvoeren. Of we er nog aan toekomen, moeten we afwachten. Misschien kan er in het najaar aandacht aan het jubileum worden geschonken.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden