<p>Voor ge&iuml;nteresseerden die mee willen helpen bij de bescherming van weide- en akkervogels wordt op 17, 24 en 31 maart een driedelige online cursus gegeven. Foto: Brabants Landschap</p>

Voor geïnteresseerden die mee willen helpen bij de bescherming van weide- en akkervogels wordt op 17, 24 en 31 maart een driedelige online cursus gegeven. Foto: Brabants Landschap

(Foto: Brabants Landschap)

Aftrap van het weide- en akkervogelseizoen

  Verenigingen

Het kalenderjaar 2020 was een zwaar jaar voor de vogels en hun beschermers. Biotoopverbetering, natuurinclusieve landbouw en beter waterbeheer bieden hoop. Voor het eerst in 25 jaar vond de officiële aftrap van het weide- en akkervogelseizoen niet plaats voor een volle zaal met 300 vrijwilligers, boeren en andere betrokkenen, maar via een live uitzending. De betrokkenheid was er bepaald niet minder door. Op het hoogtepunt keken afgelopen woensdag zo’n 800 belangstellenden, een verrassend hoge ‘opkomst’!

REGIO - Jan Baan, directeur van Brabants Landschap, opende zoals elk jaar de avond met een welkomstwoord. Vol lof sprak hij over de vrijwilligers die ondanks de lastige omstandigheden in 2020 alsnog het veld in trokken om nesten van weide- en akkervogels op te sporen en te beschermen. Daarnaast speelde de droogte een grote rol: 2020 was het derde gortdroge jaar op rij. 

Resultaten

De cijfers liegen er niet om. In het algemeen is het percentage eieren dat uitkomt van de weidevogellegsels in Brabant goed. Het probleem zit hem in de overleving van de kuikens. Door voedselgebrek, veroorzaakt door een gebrek aan biodiversiteit, intensieve landbouw en de laatste jaren de extreme droogte, redden de kuikens het niet. Al met al lopen alle populaties weide- en akkervogels in Brabant terug.  Gelukkig zijn er lichtpuntjes: in de kerngebieden wordt een lichte toename gezien in de diversiteit aan soorten en in de aantallen. Als ook de kuikenoverleving verbeterd kan worden met maatregelen voor biotoopverbetering, natuurinclusieve landbouw en beter waterbeheer, is er zeker hoop voor de weidevogels in Noord-Brabant. Er staat veel te gebeuren op dat gebied! 

Gastspreker

Via een videogesprek werden de kijkers toegesproken door gedeputeerde van Landbouw Elies Lemkes. De inspanningen van vrijwilligers en boeren helpen de provincie bij het halen van haar biodiversiteitsdoelen. Als gedeputeerde zal ze zich de komende jaren sterk maken voor de realisatie van het natuurnetwerk en de bestrijding van verdroging.  

Verrassing

Tot slot was er een videoboodschap van vrijwilliger van het eerste uur, Maaike Riemslag. De boodschap was gericht aan Jan Baan die dit jaar met pensioen gaat. In ruim 25 jaar heeft hij geen enkele jaaravond overgeslagen. Waar hij elk jaar oorkondes uitdeelt aan vrijwilligers die zich op bewonderenswaardige wijze inzetten voor de weidevogels, werden de rollen nu omgedraaid. Hij kreeg de oorkonde voor ‘Meest betrokken directeur’ uitgereikt. 

Meehelpen?

Voor geïnteresseerden die mee willen helpen bij de bescherming van weide- en akkervogels wordt op 17, 24 en 31 maart een driedelige online cursus gegeven. Aanmelden kan door een email te sturen naar weidevogelbeschermingbrabant@gmail.com.Op de website van Brabants Landschap is het jaarverslag “Vrijwillige weide- & akkervogelbescherming in Noord-Brabant” te lezen. Ook kan hier de jaaravond teruggekeken worden: www.brabantslandschap.nl.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden