Voedselbank Best houdt zich staande | Groeiend Best


<p>De vrijwilligers van voedselbank Best doen er alles aan met de cli&euml;nten op een veilige manier te kunnen blijven helpen.&nbsp;</p>

De vrijwilligers van voedselbank Best doen er alles aan met de cliënten op een veilige manier te kunnen blijven helpen. 

(Foto: )

Voedselbank Best houdt zich staande

  Verenigingen

Al bijna elf maanden worstelt Nederland met de coronapandemie. En niet alleen Nederland, maar de hele wereld is in de ban van COVID-19. En dat betekent dat iedereen zich moet aanpassen. Ook bij de Voedselbank Best werd veel overlegd en bijgestuurd, maar deze heeft zich er goed doorheen geslagen.

door Jan van Loenhout

Best - Begin 2020 bereikten ons de eerste signalen over een virus dat misschien wel velen van ons in de ban zou kunnen houden. Eerst nog was het een ver van mijn bed show. Maar voor het eerste kwartaal van 2020 voorbij was, wisten wij wel beter. Iedereen begon zich af te vragen; waar gaat dit naar toe? De ene na de andere maatregel denderde over ons heen.

Vitaal belang

Ook bij de voedselbank zou er veel gaan veranderen. Kunnen wij nog open blijven? En zo ja, onder welke voorwaarden? En hoe gaan we dan onze cliënten helpen aan een wekelijks voedselpakket?

Al vrij snel bleek dat - naast het blijven functioneren van de zorg en hulpdiensten - ook de voedselvoorziening werd aangemerkt als sector van vitaal belang. Dit betekent dat wij open konden blijven voor onze cliënten. Diverse vergaderingen en overlegmomenten werden gewijd aan het maken van een draaiboek COVID-19. Heel veel steun ondervonden de 172 aangesloten voedselbanken van Voedselbanken Nederland, de landelijke organisatie.

Vrijwilligerscorps

In maart 2020 werd allereerst intern bij de voedselbank in Best gekeken naar het vrijwilligerscorps. Een aantal van onze vrijwilligers is de 70 jaar reeds gepasseerd en valt daardoor onder de risicogroep, zoals die dan wordt aangeduid. Met een groep van rond de twintig mensen konden we de taken verdelen om de boel draaiende te houden. Er werden afspraken gemaakt over hygiëne binnen en buiten het gebouw, de manier waarop we de cliënten binnen zouden laten en hoe de ‘loopstromen’ zouden worden om de gezinnen hun boodschappentassen te laten vullen. Allerlei materialen om de hygiëne te waarborgen, werden aangeschaft. Vooral in de eerste maanden ondervonden we vooral hobbels bij het bestellen van de zo begeerde hygiëne-artikelen.

Buiten werden lijnen op de straat getekend om de anderhalve meter afstand van elkaar te kunnen handhaven. Waar we zo trots op waren, het gezellig ontvangen van 75 huishoudens uit Best, Oirschot en omstreken en Son en Breugel die boodschappen deden in een ongedwongen sfeer, kon ineens niet meer. Het kopje koffie of thee werd afgeschaft, het gezellige babbeltje werd achterwege gelaten en de cliënt moest zo snel mogelijk het gebouw weer verlaten.

Mondkapjes

Eén voor één mocht vanaf die tijd één persoon per huishouden naar binnen met inachtneming van de anderhalve meter. Een mondkapje dragen werd verplicht vanaf het moment dat men aansloot in de rij tot het moment dat men weer naar buiten ging. Ook alle vrijwilligers die aan het werk hielden zich aan de mondkapjesplicht en de anderhalve meter afstand van elkaar en de cliënt.

Voorraden

Een bijkomend probleem in de maanden die volgden, werd het op peil houden van de voorraden goederen om een volwaardig voedselpakket te kunnen blijven maken. De supermarkten wijzigden hun beleid ten aanzien van de verkoop van hun artikelen. Steeds meer producten met een naderende houdbaarheidsdatum werden met korting aangeboden en verkocht. Uiteraard een terechte beredenering vanuit de supermarkten, maar dit betekende dat er voor de voedselbanken wel minder overbleef om op te halen bij de elf supermarkten binnen ons verzorgingsgebied.

Angst en beven

Iedere persconferentie van het kabinet, werd enigszins met angst en beven bekeken. Welke maatregelen werden er nu aangekondigd; zou het strenger worden of eindelijk versoepeld? Moeten we alsnog sluiten of kunnen we open blijven? Week na week mochten en konden we open blijven. Veel aanpassingen werden gedaan om dit te bereiken.

En dan ontstaat er in Nederland en toch zeker ook binnen ons verzorgingsgebied Best, Oirschot e.o. en Son en Breugel een soort saamhorigheidsgevoel dat ons als vrijwilligers diep raakt. Van alle kanten wordt er hulp aangeboden in de vorm van ingezamelde artikelen door particulieren, inzamelingsacties op scholen, inzameling van artikelen en collectes in kerken maar zeker ook donaties in geld door particulieren en bedrijven.

Warm hart

Wij kunnen door de pandemie geen boodschappenacties meer houden in de supermarkten maar de statiegeldbonnenacties stellen ons in de gelegenheid nog vele lang houdbare artikelen bij te kopen in de desbetreffende supermarkten. Heel veel dank zijn wij dan ook verschuldigd aan particulieren, bedrijven en instellingen die ons de afgelopen ruim tien maanden een warm hart hebben toegedragen.

Inmiddels zijn we aanbeland in 2021 en beseffen we ons dat we nog zeker niet van corona verlost zijn. Het opstarten van de vaccinaties geeft ons enig perspectief, maar we zijn er nog lang niet.

Iedere vrijdag opnieuw prijzen wij ons, als vrijwilligerscorps voedselbank Best, gelukkig dat wij weer open kunnen om inmiddels ruim negentig huishoudens een verantwoord voedselpakket mee te kunnen geven.

Verwachting voor 2021

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het aantal cliënten in 2021 zeker nog fors zal stijgen. Zodra het kabinet besluit stapsgewijs een einde te maken aan de financiële ondersteuning van bedrijven zullen lang niet alle bedrijven het redden om hun bedrijf zonder ondersteuning voort te zetten. We vrezen dat er dan alsnog een groot aantal mensen een beroep zullen doen op de voedselbank.

Oproep

En daarom willen wij afsluiten met een oproep aan allen die zich af zouden kunnen vragen; zou ik ook geholpen kunnen worden door de voedselbank wanneer het echt nodig is? Schroom niet en stel die vraag aan de voedselbank!

Wanneer je in aanmerking komt, staan wij klaar om - al is het maar even - te helpen. Raadpleeg hiervoor de website van Voedselbank Best:

www.voedselbankbest.nl.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden