Logo groeiendbest.nl


ARK zet vooral in om de natte leembossen, de natuurkroonjuwelen van Het Groene Woud, uit te breiden. Foto: Jos van Ooijen.
ARK zet vooral in om de natte leembossen, de natuurkroonjuwelen van Het Groene Woud, uit te breiden. Foto: Jos van Ooijen. (Foto: Jos van Ooijen)

Winterwandeling door De Geelders

  Toerisme

Op zondag 26 januari houdt Natuurwerkgroep Liempde een winterwandeling door het Leembossengebied van De Geelders. De excursie wordt geleid door NWG-lid Ger van den Oetelaar die ook op dit moment aankopen doet in De Geelders voor ARK-Natuurontwikkeling.

LIEMPDE - Door de publicaties, onder andere ook door Ger, rondom de kartuizers van klooster Sinte Sophia van Constantinopel, de vroegere eigenaren van de Geelders en het uitkomen van het Leembossenboek is het boscomplex De Geelders, vanwege de hoge natuurwaarden, flink in de belangstelling gekomen. De vele onderzoeken hebben ook veel opgeleverd zowel over de natuurwaarde als over het gebruik en inrichting van het boscomplex.

Natuurrealisatie

Sinds 1 januari 2019 is ARK door de provincie gevraagd om trekker te zijn voor de natuurrealisatie rondom De Geelders. Het gaat daarbij vooral om de aankoop van de gebieden die in 1994 al aangewezen zijn om omgezet te worden in natuur.

Meenemen

Er zijn al flinke stukken gekocht die ook bezocht gaan worden. ARK zet vooral in om de natte leembossen, de natuurkroonjuwelen van Het Groene Woud, uit te breiden. De Geelders is erg nat, geadviseerd wordt daarom om laarzen aan te doen en eventueel een verrekijker mee te nemen.

De wandeling start om 09.00 uur bij café 't Groene Woud en na de excursie is er soep voor de deelnemers. Aan niet-leden wordt voor de soep 3 euro gevraagd, te voldoen bij de start van de wandeling.

Meer informatie

Mocht er bij u interesse in de natuur in het algemeen of voor de Liempdse natuur in het bijzonder dan kunt u contact opnemen met Natuurwerkgroep Liempde via info@natuurwerkgroepliempde.nl.

Meer informatie over Natuurwerkgroep Liempde vind je op www.natuurwerkgroepliempde.nl.

Meer berichten