<p>Waar nu nog auto&#39;s worden geparkeerd, verrijst - als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt - een nieuw huis van de gemeente Best.</p>

Waar nu nog auto's worden geparkeerd, verrijst - als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt - een nieuw huis van de gemeente Best.

(Foto:Theo Louwers)

College spreekt voorkeur uit voor nieuw gemeentehuis naast Zeeman

  Politiek

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt krijgt Best een nieuw huis van de gemeente op de plek naast Zeeman. Dit deel van het centrum is nu in gebruik als parkeerterrein. Gemeente en 25 partners moeten in de gezamenlijke huisvesting worden ondergebracht. De bouwkosten worden geschat op 17,7 miljoen euro. Wel moet de gemeenteraad er in juli nog over beslissen.

door Theo Louwers

BEST - Burgemeester Hans Ubachs schetste vorige week nog eens hoe het proces tot ‘Samen gaan’ is verlopen. Bestwijzer ligt nu op afstand van het gemeentehuis. Het idee is om beide plekken samen te voegen tot één fysieke accommodatie.
Aanvankelijk waren er vijf scenario’s om tot andere huisvesting te komen. Drie werden er door de raad gekozen om uit te werken: het huidige gemeentehuis strippen en verbouwen, nieuwbouw op de huidige plek en nieuwbouw op het perceel naast Zeeman. “Aan de hand van een ‘multi criteria analyse’ kwam naar voren dat dienstverlening het belangrijkste uitgangspunt is waaraan de nieuwbouw moet voldoen”, legde Ubachs uit. “Uiteindelijke doen we het voor de burgers. Nieuwbouw naast Zeeman doet het meeste recht aan één fysieke toegang. Het ruimtegebruik is dan het meest efficiënt en milieuklasse A is haalbaar. Aanpassen van een bestand gebouw is nooit optimaal.”

Grond

De grond waarop de nieuwbouw moet verrijzen (1500 vierkante meter) is in handen van de gemeente. Als de plannen doorgaan, wordt het een gebouw met vier lagen waarvan de bovenste verdieping een kapconstructie krijgt zoals bijvoorbeeld het Koetshuys. Het nieuwe huis van de gemeente moet passen in het geldende bestemmingsplan en qua ontwerp aansluiten bij de omliggende gebouwen. Bij de inrichting van de nieuwbouw wordt 80% van het huidige losse meubilair opnieuw gebruikt.

Monumentale status

Van het huidige gemeentehuis blijft de grijze betonnen blok, gebouwd in 1961, overeind. Het heeft een gemeentelijke monumentale status. De vleugels, die later zijn aangebouwd worden als de plannen doorgaan afgebroken. “Daarmee ontstaat de mogelijkheid om de wand aan het Raadhuisplein en het terrein erachter, Den Ekker, beter bij het centrum te betrekken”, denkt Ubachs. “Om de scenario’s gemakkelijker met elkaar te kunnen vergelijken is de opbrengstpotentie niet meegenomen.”

Meer berichten