<p>Er wordt momenteel al goed gebruik gemaakt van de carpoolplaats tegenover de voormalige Volvo-garage.</p>

Er wordt momenteel al goed gebruik gemaakt van de carpoolplaats tegenover de voormalige Volvo-garage.

(Foto: Theo Louwers )

‘Hub’ moet druk op snelweg verlagen

  Politiek

Afgelopen jaar hebben rijk en regio gewerkt aan een onderzoek om inzicht te krijgen in de aard en omvang van de verstedelijkings- en bereikbaarheidsopgave in de Brainportregio. De regio heeft een forse verstedelijkingsopgave. Om deze opgave te kunnen verwezenlijken en tegelijkertijd de regio bereikbaar te houden, moet het mobiliteitssysteem meegroeien met de verstedelijkingsopgave. Daarbij wordt ingezet op een mobiliteitstransitie.

door Theo Louwers

BEST - Eén van de oplossingen om deze mobiliteitstransitie vorm te geven is een netwerk van mobiliteitshubs realiseren. Het netwerk van mobiliteitshubs onderscheidt verschillende type hubs, die diverse schaalgroottes en voorzieningen kennen. De inzet is om een samenhangend netwerk van mobiliteitshubs te realiseren. Binnen het regionale project wordt op dit moment ingezet op een netwerk van een zestal regionale mobiliteitshubs.

Een regionale mobiliteitshub is een herkenbare, aangename overstaplocaties aan de rand van de stad of stedelijk gebied. Het zijn comfortabele en multifunctionele overstaplocaties. De regionale mobiliteitshubs hebben als focus de reizigers (forensen en bezoekers) naar de economische toplocaties in Zuidoost-Brabant.

Er is onderzoek uitgevoerd naar de potentie en haalbaarheid van zes locaties en de impact op het mobiliteitssysteem. Deze zes locaties liggen allemaal in de nabijheid van aansluitingen op snelwegen, die naar de regio Eindhoven leiden. Het resultaat van het onderzoek is een ontwikkelplan, waarin een groeistrategie per hub gebaseerd op de vraag van gebruikers en aanbod aan vervoer wordt voorgestaan.

Hubs in of rondom Best

Er worden twee regionale mobiliteitshubs als kansrijk gezien in of rondom Best. Aan de A2 noord is dit een hub in de omgeving van aansluiting 28. Langs de A58 wordt een hub als kansrijk gezien rondom de aansluitingen A58 (Oirschot of Best). Voor beide regionale mobiliteitshubs wordt het komende half jaar door het regionale project nader onderzoek uitgevoerd. De invulling en fasering verschillen per hub.

Resultaten

Het onderzoek naar de hub A58 specificeert zich op een vervolgonderzoek naar de verdieping op de locatiekeuze (aansluiting 7 of 8), capaciteit, ontsluiting en haalbaarheid. De uitwerking vindt in nauwe samenwerking plaats met Oirschot en Eindhoven. De resultaten van beide studies worden ingebracht op 20 september op een themasessie regionale mobiliteit. Tijdens deze sessie komt ook het onderwerp regionale mobiliteitshubs aan de orde en kunnen de resultaten van dat moment gedeeld worden.

Meer berichten