<p>Wethouder Stan van der Heijden en Luud Raaijmakers, voorzitter Centrummanagement, in betere tijden.</p>

Wethouder Stan van der Heijden en Luud Raaijmakers, voorzitter Centrummanagement, in betere tijden.

(Foto: Theo Louwers)

Maat vol voor bestuur centrummanagement Best

  Politiek

Het bestuur van Centrummanagement Best (CMBest) stapt per 1 juli op. Het gevoelde onbegrip en ervaren wantrouwen van de zijde van de gemeente tijdens een vergadering op 18 maart zijn voor alle bestuursleden aanleiding hun functie neer te leggen. Het bestuur wikkelt lopende zaken wel af. De vorige centrummanager heeft inmiddels zijn taken - zoals afgesproken - neergelegd. Een opvolger is nog niet benoemd.

BEST - Het bestuur was onaangenaam verrast dat er tijdens het overleg op 18 maart vanuit gemeente wederom geen duidelijkheid werd gegeven omtrent de visie ten aanzien van de eventueel gewenste scopewijziging. Ook de opmerking dat het CMBest niet voldoet aan de taakstelling op basis van het subsidiebedrag en dat het college graag wilde weten wat er met dit ‘ruime’ jaarbudget van 100.00 euro wordt gedaan, schoten in het verkeerde keelgat. John Verheijen (VVD) wilde tijdens de raadsvergadering van het college weten waarom die visie ten aanzien van het centrummanagement nog niet gereed is. “Het bestuur van CMBest is opgestapt. Hoe pakken we nu de stimuleringsregeling in het gebied op?”, vroeg Verheijen: “En wat heeft ontmanteling voor gevolgen voor de begroting?”Wethouder Stan van der Heijden (Jongerenpartij) verwees naar een te verschijnen raadsinformatiebrief en hij gaat met het bestuur van CMBest en winkeliers in gesprek om de impasse te doorbreken.

Meer berichten