<p>Beweegactiviteiten bij jongerencentrum Todo in Best.</p>

Beweegactiviteiten bij jongerencentrum Todo in Best.

‘Tuurlijk’ wil mensen laten bewegen

  Politiek

De combinatiefunctionarisregeling heeft een nieuwe impuls gekregen. De focus van de landelijke regeling is veranderd en er is meer budget vanuit de Rijksoverheid vrijgekomen. In de vernieuwde regeling combinatiefuncties wordt de rol van de combinatiefunctionarissen breder en meer gericht op samenwerking binnen het sociaal domein.

door Theo Louwers

BEST - Met de combinatiefuncties wil de gemeente Best invulling geven aan de landelijke geformuleerde doelstellingen. “Een leven lang sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur voor iedereen mogelijk maken”, zegt wethouder Ria van der Hamsvoord. “In het bijzonder aandacht voor de (talent)ontwikkeling van jeugd en jongeren op en rond scholen, voor mensen die in armoede leven en voor andere groepen die belemmeringen ervaren om deel te nemen aan sport en cultuur.”

De wethouder vervolgt: “Ook wil de gemeente het duurzaam versterken en innoveren van sport-, beweeg- en cultuuraanbieders/vrijwilligersorganisaties bevorderen. Wij zitten nog in de opbouwfase, maar we proberen onbegrensd te zijn. Het zwaartepunt ligt bij de kinderen. Tijdens hun schoolloopbaan moet er een curriculum worden opgebouwd.”

‘Doe je mee? Tuurlijk’

Abdallah Helal van de gemeente coördineert de samenwerking tussen gemeente, Best Onderwijs, Heerbeeck College en sport- en cultuurcoaches. “Wij willen meer mensen betrekken bij de samenleving. De leus is dan ook ‘Doe je mee? Tuurlijk’. De combinatiefunctionarissen helpen initiatieven van de grond te krijgen. Zij zijn aanspreekbaar als er bijzonderheden zijn. De hoop is dat een van de deelnemers uiteindelijk het stokje overneemt. We willen drempels slechten voor alle Bestenaren.”

De gemeente heeft met de samenwerkende partijen de beschikking over vier sportcoaches en twee cultuurcoaches.

Een voorbeeld. Na schooltijd worden er sportprogramma’s gehouden. Sportcoach Ronald van Gerwen: “In verband met corona hebben wij steeds ons programma moeten aanpassen. Rondom de kindcentra doen we activiteiten, die vanuit de scholen worden geconcentreerd. Voor elk kindcentrum is er een aanbod. Nu richten we ons vooral op de groepen 5 tot en met 8. Vanaf het nieuwe scholjaar worden ook de groepen 1 tot en met 4 erbij betrokken. Ook bij jongerencentrum Todo houden we activiteiten.”

Basisscholen hebben behoefte aan tips om kinderen tijdens de pauzes actief te laten zijn. Sportcoach Rick Bezemer: “Soms zijn er ruzies en vervelen kinderen zich. Wij reiken ideeën aan om kinderen bezig te laten zijn. We maken ook een boekje met mogelijkheden waar leerkrachten iets aan hebben. Daarbij houden wij rekening met de verschillende culturen die op scholen hebt. De boekjes verschijnen in diverse talen.”
Om te voorkomen dat er kinderen buiten de boot vallen, is er contact met veel verschillende instanties.

Cultuur

Op het gebied van cultuur worden er ook diverse activiteiten ontwikkeld. In samenwerking met de Jeugdraad wordt er bijvoorbeeld een graffitikunstwerk gemaakt. Cultuurcoach Madelene Veráa: “In Naastenbest hadden wij een wandeling uitgezet, die langs alle zichtbare kunst- en cultuurobjecten zou gaan. In verband met corona is die uitgesteld tot 4 juli.”

De sport- en cultuurcoaches zijn het aanspreekpunt voor sport en cultuur voor alle Bestenaren. Daarnaast werken ze samen met verenigingen, scholen, en jongerencentrum om activiteiten neer te zetten voor jong en oud. De activiteiten worden vaak gratis aangeboden. Doel is hiermee alle Bestenaren in aanraking te laten komen met sport en cultuur.

Missie

Van jongs af aan betrokken raken bij sport en cultuur: sport- en cultuur activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk. De activiteiten worden op een laagdrempelige manier aangeboden, en zorgen dat een ieder zich prettig voelt bij het deelnemen aan de activiteiten.

Meer berichten