<p>KaFra Housing wil 150 arbeidsmigranten 6 maanden huisvesten.</p>

KaFra Housing wil 150 arbeidsmigranten 6 maanden huisvesten.

(Foto: Theo Louwers)

Nog geen nieuwbouw bij het LH Hotel

  Politiek

De geplande uitbreiding bij het LH Hotel komt er voorlopig niet. Wethouder Marc van Schuppen (Best Open) vindt de aanvraag voor fase 2, die de uitbreiding van het LH Hotel inhoudt, niet goed onderbouwd. “Wij willen ons heel transparant opstellen en de plannen met iedereen doornemen”, sprak Frank van Gool, eigenaar van KaFra Housing waartoe het LH Hotel behoort vorige week op een digitale informatieavond. “Op dit moment laten we dit even rusten.”

door Theo Louwers

BEST - Vorige week werd er in verband met corona een digitale informatieavond gehouden voor omwonenden. Na een introductie konden omwonenden vragen stellen over het bewonen van het voormalige NH Hotel door arbeidsmigranten.
KaFra Housing heeft een verzoek ingediend bij de gemeente om de maximale verblijfsduur, op basis van de logiesfunctie, te verlengen van vier naar zes maanden voor 150 gasten. Op dit moment mag KaFra Housing 150 gasten logies verstrekken voor vier maanden.

Regie

De gemeente wil echter graag de regie houden over de invulling van het aantal gasten en de verblijfsduur in het LH Hotel. Het college van B&W wil medewerking verlenen aan het opstarten van de procedure die leidt tot het huisvesten van maximaal 80 arbeidsmigranten voor maximaal zes maanden. Bij het nemen van dit besluit is rekening gehouden met het huidige beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten. KaFra Housing vraagt om logies te verstekken voor 150 gasten voor zes maanden. Zij hebben op dit moment toestemming om de procedure op te starten voor het vestigen van 80 arbeidsmigranten voor zes maanden. De gemeente heeft nog invloed op de invulling van de overige 70 gasten. Deze overige gasten kunnen ook tot andere doelgroepen behoren, zoals studenten of spoedzoekers. Door afspraken te maken over de invulling van LH Best met KaFra Housing krijgt de gemeente meer grip op de goede huisvesting van verschillende doelgroepen binnen Best.

Parkeernorm

Omwonenden hadden vooral praktische vragen. Zo stelde iemand voor om containers langs de looproute naar het Wilhelminadorp te plaatsen. En hoe voorkom je dat er wordt geparkeerd in het Batadorp? Ook wilde men weten of de parkeernorm bij het hotel voldoende is. Wethouder Van Schuppen legde uit dat bij het hotel ruim voldoende parkeerplaatsen zijn voor het aantal arbeidsmigranten dat er maximaal gehuisvest mag worden.
“Het is niet de bedoeling om buiten de vakken bij het hotel te parkeren”, sprak Van Gool. “Neem deel aan de klankbordgroep en je kunt aangeven hoe zaken verbeterd kunnen worden. Elk kwartaal komt die bij elkaar.”

Situatie in Geldrop

Wethouder Van Schuppen legde nog uit dat de situatie in Geldrop, waar ook een NH Hotel in handen is van KaFra Housing, verschilt van de situatie in Best. “Daar gaat het om wonen, hier om logies.”

Meer berichten