<p>Abdallah Helal van de gemeente fungeert tijdens de nieuwe inloopspreekuren als spreekbuis namens de gemeente Best.</p>

Abdallah Helal van de gemeente fungeert tijdens de nieuwe inloopspreekuren als spreekbuis namens de gemeente Best.

(Foto: We Do)

Eerste inloopspreekuur in Bestse wijken

  Politiek

De gemeente start met een inloopspreekuur in de wijken Wilhelminadorp en Kantonnier. Het eerste spreekuur, dat wekelijks wordt gehouden, start op 12 april van 14.00 tot 16.00 uur. De bedoeling is het spreekuur te houden in Kadans, maar vanwege corona kan dat nog niet. Daarom wordt het spreekuur vooralsnog via e-mail, Facebook of Instagram gehouden. Abdallah Helal van de gemeente is de spreekbuis.

BEST - Enkele jaren geleden stelde de gemeente een woonvisie op, die was gebaseerd op de wensen van de wijkbewoners. Wethouder Stan van der Heijden (Jongerenpartij): “Naar aanleiding van geweldsdelicten, die toen in de wijk plaatsvonden, kaartten de bewoners aan dat ze hoge prioriteit gaven aan de sociale aanpak en veiligheid. Uit gesprekken met bewoners en bewonersoverleggen kwamen nog een aantal knelpunten naar voren: verkeer, hondenuitlaatplaatsen, gebroken stoeptegels, veel peuken op bepaalde plekken en de wens om bankjes te plaatsen. Onze insteek is om de wijk te verbeteren. Alles kan op de agenda. Wat snel kan, doen we snel. Voor grote projecten moeten bij de raad aankloppen voor budget.”

Voel je thuis

Het idee achter de wijkaanpak is: ‘Voel je thuis in het Wilhelminadorp en Kantonnier’. “We willen dat alle bewoners zich in beide wijken op hun gemak voelen en het fijn vinden elkaar te ontmoeten. Om alles in goede banen te leiden, hebben wij een wijkteam opgesteld”, zegt Adallah Helal. “Daar maken mensen van de buitendienst deel van uit, jongerenwerkers, wijkagent, BOA’s, medewerkers van Lumens en Todo en woningstichting ‘thuis. Op het inloopspreekuur is alles bespreekbaar. We willen weten waar bewoners van Wilhelminadorp en Kantonnier tegenaan lopen. We kunnen niet meteen alles oplossen, maar het spreekuur is in ieder geval laagdrempelig. Het zijn de eerste stappen naar buiten, helaas is het door corona lastig op dit moment. Maar we starten toch. Eens per maand sluit ik aan bij het spreekuur en eenmaal per maand een ander lid van het wijkteam. Ook geven we nog een flyer uit en maken we gebruik van social media.”

Saamhorigheid

Van der Heijden hoopt dat de saamhorigheid die eerder in het Wilhelminadorp heerste weer terugkomt. “De laatste jaren is die saamhorigheid weggeëbd”, zegt hij. Na deze start rollen wij de aanpak uit in andere wijken.”

Abdallah Helal is bereikbaar via Email: indewijk@gembest.nl
Facebook: www.facebook.com/abdallahindewijk
Instagram: www.instagram.com/abdallahindewijk

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden