<p>Bouwbedrijf Van Laarhoven gaat 4 seniorenwoningen bouwen op het braakliggende terrein bij de kruising van de Prins Bernhardlaan en de Kruisparkweg.</p>

Bouwbedrijf Van Laarhoven gaat 4 seniorenwoningen bouwen op het braakliggende terrein bij de kruising van de Prins Bernhardlaan en de Kruisparkweg.

(Foto: )

Groen licht voor seniorenwoningen Bernhardlaan

  Politiek

Bouwbedrijf Van Laarhoven gaat 4 seniorenwoningen bouwen op het braakliggende terrein bij de kruising van de Prins Bernhardlaan en de Kruisparkweg. In het geldende bestemmingplan, Naastenbest en Dijkstraten-Zuid, ligt er een woonbestemming met een bouwvlak op deze locatie die de bouw van 2 woningen mogelijk. Voor de bouw van 4 seniorenwoningen is een nieuw bestemmingplan nodig. De gemeenteraad had geen moeite met aanpassing van het bestemmingsplan. Tijdens deze inzageperiode zijn er ook geen zienswijzen ontvangen door de gemeente.

door Theo Louwers

BEST - Het plangebied heeft in het verleden gefungeerd als woonperceel. In 2008 is gestart met de sloop van de destijds aanwezige opstallen. Op basis van het huidige bestemmingsplan is later eveneens woningbouw voorzien op de locatie. De bebouwing zou echter - in tegenstelling tot voorliggend plan – meer naar de wegzijde van de Prins Bernhardlaan geprojecteerd dienen te worden, waardoor de openbare groenstrook zou komen te vervallen. “Bij het huidige plan wordt de groenstrook vanuit de noordzijde inclusief bomen in stand gehouden, waarmee een meer passende stedenbouwkundige inpassing gerealiseerd wordt”, vindt de gemeente.

Levensloopbestendig

De koopwoningen worden levensloopbestendig uitgevoerd. Zo bestaat onder meer de mogelijkheid om op de begane grond een slaapkamer te realiseren.

Wethouder Marc van Schuppen (Berst Open) noemde het bouwplan een mooie afronding van het gebied. “Omwonenden zijn geïnformeerd en er zijn geen zienswijzen binnengekomen. Het plan past in de buurt.”

Onderhandelingen

Albert Vermeulen (Gemeentebelangen) vroeg zich af of de gemeente de grond niet had verkwanseld aan het bouwbedrijf. Van Schuppen wees Vermeulen terecht. “Verkwanselen vind ik een zwaar beladen term”, sprak Van Schuppen op de raadsavond. “Zo werkt de gemeente niet. De gemeente had niet als enige rechten, de verkopende partij van destijds had het recht een perceel terug te kopen. Die onderhandelingen hebben twee jaar geduurd.”

Werkzaamheden combineren

Leon Kennis (Best Open) vroeg zich af of de werkzaamheden van Bouwbedrijf Van Laarhoven te combineren zijn met de renovatie van de Oirschotseweg. “Die opmerking wordt meegenomen bij uitwerking van de plannen”, liet Margo Mutsaers namens de gemeente weten.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden