Culturele Hotspot in Best lijkt mislukt | Groeiend Best


<p>Het gebruik van de Culturele Hotspot in het voormalig Rabobankgebouw ligt lager dan vooraf verwacht. Op de foto een optreden voor Cultuurspoor.</p>

Het gebruik van de Culturele Hotspot in het voormalig Rabobankgebouw ligt lager dan vooraf verwacht. Op de foto een optreden voor Cultuurspoor.

(Foto: )

Culturele Hotspot in Best lijkt mislukt

  Politiek

Vijf jaar geleden besloot de gemeenteraad om te komen tot de realisatie van de Culturele Hotspot in het voormalig Rabobankgebouw. Hieraan verbond de raad de voorwaarde dat de Hotspot meerwaarde moest bieden door het faciliteren van samenwerking, innovatie en reuring op het gebied van cultuur, in plaats van slechts een cultureel bedrijfsverzamelgebouw te zijn. De Culturele Hotspot moest voor kruisbestuiving tussen de culturele organisaties zorgen. Het college van burgemeester en wethouders concludeert dat dit is mislukt.

door Theo Louwers

BEST - Het college van B & W heeft een advies opgesteld ten aanzien van de Culturele Hotspot (nu Cultuurbank) en de subsidieregeling. “Het uitgangspunt dat op basis van een aanvraag subsidie wordt verleend aan aanbieders van muziek- en dansonderwijs die voldoen aan in de subsidieregeling te stellen criteria laat het college vervallen”, zegt wethouder Rik Dijkhoff (VVD). “De opgestelde regeling wordt voor alle kinderen tot 18 jaar gelijk. Vanaf september wil het college ouders tegemoet komen die hun kinderen muziek- en dansonderwijs willen laten volgen met een subsidie van 70% tot een maximum van 350 euro als ze les krijgen in de Cultuurbank, 50% per kind per jaar als zij buiten de Cultuurbank lessen volgen. De peildatum voor het vaststellen van de hoogte van de subsidie wordt losgelaten.”

Het gebruik van de Hotspot ligt lager dan vooraf werd verwacht. Naast Cultuurspoor en Musical’s Cool zijn er niet-culturele organisaties gevestigd, zoals Best Duurzaam, cesartherapie, ergotherapie en een diëtist. In het verleden waren er culturele organisaties die alleen voor een paar lessen gebruik maakten van de Hotspot om subsidie te kunnen ontvangen. Binnen Cultuurspoor werken weliswaar diverse docenten samen in de Culturele Hotspot, maar de beoogde synergie gaat verder en die is in ogen van het college nog niet bereikt. Culturele organisaties hebben aangegeven dat zij geen behoefte hebben aan één gebouw voor activiteiten. Ze beschikken over eigen accommodaties, waar ze hun eigen identiteit kunnen behouden. Ook voor de toekomst zien ze geen mogelijkheden voor het gebruik van de Hotspot. Slechts enkele organisaties zien ruimte tot samenwerking in de Culturele Hotspot en dan slechts incidenteel voor projectmatige evenementen.De culturele organisaties zien meer mogelijkheden voor samenwerking in ‘t Tejaterke vanwege de aanwezigheid van een zaal. Hier is de afgelopen jaren op organische wijze een zekere synergie en samenwerking gerealiseerd.

“De koppeling tussen de subsidie voor cultuureducatie en de Culturele Hotspot zorgt voor een ongelijk speelveld, omdat Cultuurspoor zowel gebruiker als coördinator van de Culturele Hotspot is”, zegt Dijkhoff. “Cultuurspoor huurt ruimten in de Cultuurbank en is verantwoordelijk voor de coördinatie richting de andere huurders, terwijl het zelf ook één van de gebruikers is. Daarnaast is er door de verschillende tarieven in en buiten de Culturele Hotspot een financieel belang om gebruik te maken van de Hotspot. Dit veroorzaakt volgens het college wantrouwen tussen de culturele organisaties. Door de subsidie niet te koppelen aan een culturele Hotspot ontstaat er een gelijk speelveld. Onafhankelijk waar de lessen plaatsvinden, kan de deelnemer zelf kiezen bij welke aanbieder hij zijn lessen wil volgen. De tarieven worden dan vastgesteld zonder een diversiteit aan subsidies en zijn dus transparant en eenduidig voor de deelnemers. Daarnaast zorgt het gelijke speelveld ervoor dat er rust kan ontstaan tussen de culturele aanbieders, waardoor er op vrijwillige basis samengewerkt kan worden.”

De huidige regeling wordt niet door alle kinderen jonger dan 18 jaar gebruikt. Door naast financiële compensatie op individuele basis ook op collectieve basis culturele activiteiten aan te bieden, wordt het bereik van de regeling vergroot. Dit kan door het aanbieden van gratis cultuuronderwijs in de vorm van een cultureel curriculum voor ieder kind. Hierdoor ontvangt ieder kind een gelijkwaardige culturele basis. “Dit zorgt voor een duidelijke drempelverlaging om deel te nemen aan culturele activiteiten en versterkt zo de culturele basis van meer kinderen”, aldus Dijkhoff. “Door de subsidie niet meer aan de aanbieders te verstrekken, maar in zijn geheel te verstrekken aan de deelnemers, komt de hele financiële compensatie bij de deelnemer terecht.” Het voorstel wordt op 15 maart behandeld in de raad. Daarvoor zijn er twee raadsavonden waarop het aan de orde komt: 22 februari een beeld vormende vergadering, 1 maart een oordeelvormende bijeenkomst.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden