Kwaliteit bedrijventerreinen moet beter | Groeiend Best


<p>&quot;Samen met het Ondernemerscollectief willen we werken aan een betere toekomst&quot;, aldus Stan van der Heijden. Foto: Coen van Tartwijk</p>

"Samen met het Ondernemerscollectief willen we werken aan een betere toekomst", aldus Stan van der Heijden. Foto: Coen van Tartwijk

(Foto: Coen van Tartwijk)

Kwaliteit bedrijventerreinen moet beter

  Politiek

De bedrijventerreinen in Best moeten beter gaan samenwerken. In overleg met gemeente, Ondernemerscollectief, ondernemers en vastgoedeigenaren moet de kwaliteit van de bedrijfsterreinen worden verbeterd. Veiligheid en vergroening zijn de eerste zaken die worden aangepakt. Wethouder Stan van der Heijden deelde dit vorige week mee.

door Theo Louwers

BEST - “De Bestse bedrijventerreinen zorgen voor twee derde van de werkgelegenheid in de gemeente”, stelt Van der Heijden (Jongerenpartij). “We willen er de beste bedrijventerreinen van maken. Samen met het Ondernemerscollectief willen we werken aan een betere toekomst.”

Uitbreidingsmogelijkheden

De Bestse bedrijventerreinen huisvesten grote (inter)nationale spelers, maar ook een belangrijk deel van het lokale midden- en kleinbedrijf (MKB). “Door de schaarse ruimte zijn er weinig uitbreidingsmogelijkheden op onze bedrijventerreinen voor de groei van bestaande en de vestiging van nieuwe bedrijven. Beter benutten van de bestaande terreinen is dus van groot belang. De rol van de gemeente is daarin met name faciliterend. We zetten ons in om de juiste randvoorwaarden te scheppen”, aldus Van der Heijden.

Budget

Per bedrijventerrein wil de wethouder werken aan een parkmanagement. “Elk bedrijfsterrein heeft zijn eigen karakter. Ons streven is dat ondernemers zich verantwoordelijk voelen voor het bedrijventerrein waar ze zijn gevestigd. Om het Keurmerk ‘Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen’ te behalen, stellen we een budget beschikbaar van 25.000 euro en nog eens 20.000 euro voor een groenontwikkelingsplan.”

KVO-B traject

Het OCB is actief voor haar leden. Maar er zijn geen ondernemersverenigingen per terrein. “Om uitvoering te geven aan acties, kansen te pakken en opgaven aan te pakken is dit wel gewenst”, vindt de wethouder. “Het starten van het KVO-B traject zien we als vliegwiel om collectieve initiatieven te faciliteren en met elkaar in gesprek te blijven. Op deze manier ontstaat er niet alleen een samenwerking tussen organisaties en een aanspreekpunt wanneer er zich onveilige situaties voordoen op een bedrijventerrein. Een goede organisatiegraad draagt ook bij aan de acties binnen de thema’s ‘basis op orde’, ‘circulariteit en duurzaamheid’, ‘profilering Beste bedrijventerreinen’, ‘voldoende en de juiste ruimte voor bedrijven’.”

Aandeel groen

Het aandeel groen op de Bestse terreinen is relatief laag. Van der Heijden: “Het gaat tevens om laagwaardig groen, zonder recreatieve waarde en met een minimale waarde voor waterberging. Vooral op ‘t Zand is weinig groen in de openbare ruimte en op private kavels. Groen biedt veel voordelen: het draagt bij aan minder wateroverlast, minder hittestress en een prettigere werkomgeving. We zetten daarom in op vergroening van onze eigen openbare ruimte. Het resultaat hiervan kan snel zichtbaar zijn. Wat moet uitmonden in enthousiasme en draagvlak zodat ondernemers ook zelf vervolgstappen zetten om meer groen binnen de eigen terreinen te realiseren.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden