<p>Huize Nazareth Klooster van de zusters Dochters van Maria en Joseph was gelegen aan de Dorpstraat (later Hoofdstraat)</p>

Huize Nazareth Klooster van de zusters Dochters van Maria en Joseph was gelegen aan de Dorpstraat (later Hoofdstraat)

Expositie in Cultuurspoor over huize Nazareth

  Historie

Dit jaar is uitgeroepen tot Brabants Kloosterjaar. In dit kader wil Erfgoedvereniging Dye van Best de hele maand september 2021 een expositie houden over klooster/huize Nazareth in Cultuurspoor. De werkgroep is daarvoor op zoek naar informatie.

Best - In 1864 vestigde de zustercongregatie ‘Dochters van Maria en Joseph’ zich in Best, waarop het kerkbestuur in 1886 besloot om voor de zusters een nieuw klooster te bouwen: Huize Nazareth.

Doel van de expositie in het najaar is om aan een breed publiek de interactie te laten zien tussen Best en klooster/huize Nazareth in het dagelijks leven in de loop der tijden. Denk hierbij aan de rol die klooster/huize Nazareth had in het onderwijs, de zorg en de Bestse bevolking die allerlei diensten en ondersteuning verleende. De werkgroep is voor invulling van de expositie op zoek naar verhalen, voorwerpen, foto’s en herinneringen die met het thema klooster/huize Nazareth en de samenleving te maken hebben.

Mensen die materiaal of een verhaal met betrekking tot dit thema hebben, kunnen een mail sturen naar
secretariaatdvb@gmail.com, naar rmartens.p@hotmail.com, of bellen met Rianne Martens op 06-11342530.

Meer berichten