<p>Art impression van het kunstwerk &#39;Groen Goud&#39; dat op 8 juni bij het station in Best wordt geplaatst.</p>

Art impression van het kunstwerk 'Groen Goud' dat op 8 juni bij het station in Best wordt geplaatst.

Populier thema van drie kunstwerken

  Cultuur

De gemeente Best presenteert samen met Boxtel het landschapslaboratorium ‘productieve natuur’. Productieve natuur hoort bij de regio, in het bijzonder bij Best en omgeving. De kenmerkende klompenindustrie zit in het DNA van de gemeente Best en is bepalend voor het huidige (coulissen)landschap. Voor het project wordt door de gemeente Best 150.000 euro uitgetrokken.

door Theo Louwers

BEST - Beeldende kunst maakt het verhaal van het productieve landschap zichtbaar en beleefbaar, vindt wethouder Stan van der Heijden. Drie kunstwerken worden de komende maanden in Best geplaatst: bij het station, bij de afslag A2 en bij de natuurpoort in De Vleut. De populier, van klomp en lucifer tot innovatieve, duurzame houtbouwtoepassingen, is het centrale thema. “De populier heeft een belangrijke rol in het verleden en heden van Best. Vroeger in de klompenindustrie en bij het maken van lucifers”, aldus de wethouder: “Nu krijgt het hout van de populier nieuwe economische functies in de bouw en meubelindustrie. Kunst vertelt het verhaal van de populier.”

Verbinding

De kunstuitingen die de productieve natuur van Best zichtbaar maken geven concreet invulling aan het SGE project Kunstroute-netwerk. De gemeente Best voegt aan het regionale kunstroutenetwerk kleine en grote iconische landmarks en kunstwerken toe nabij de Groene Poort en bezoekerscentrum De Vleut (de poort van SGE naar het nationaal landschap Het Groene Woud direct aan de A2) in verbinding met het stationsgebied.

Lokale en regionale makers

Met behulp van de cofinanciering vanuit de Brainport Development financieringsregeling en de Kunstloc1 makersregeling is er een projectuitvraag opengesteld onder alle professionele makers en kunstenaars. Daarbij is de voorkeur uitgesproken voor lokale en regionale makers. “Dit is een duidelijke wens van het college en de gemeenteraad van Best”, legt Van der Heijden uit. “Andere criteria van dit project zijn: het verhaal van de productieve natuur, interactie met de bezoekers, duurzaamheid en het project is innovatief en past bij de slimme Brainport Regio.”
Uit de aanvraag zijn in samenwerking met Kunstloc lokale en regionale makers geselecteerd om gezamenlijk te komen tot één projectplan met meerdere kunstuitingen.
De eerste fase van dit project is gefinancierd uit middelen van externe organisaties, zoals Kunstloc en Brainport Development. Voor de uitvoering van fase twee is dit raadsvoorstel opgesteld en loopt er nog een subsidieaanvraag bij het Mondriaan Fonds.

Kunstwerken

Het kunstwerk dat op 8 juni bij het station officieel in gebruik wordt genomen heet ‘Groen Goud’ en is van de hand van Juul Rameau, bekend van het kunstwerk ter ere van 75 jaar bevrijding van Son en Breugel. Het kunstwerk bestaat uit een zichtlijn van tien populierenprofiels, een pad en een metalen plaat direct op het maaiveld.
Het kunstwerk ‘Boompijl’ van kunstenaar Tijs Rooijakkers komt bij de A2. Boompijl omvat onder andere een reeks vliegende bomen, interventies aan de voet van schuine bomen en workshops op scholen. “Mensen zullen als ze een boom zien niet snel denken aan beweging, maar aan stilstand. Met het project willen we laten zien dat de natuur altijd in beweging is”, is de visie van Rooijakkers.

Levensboom

Het derde kunstwerk is ‘De Levensboom’. De Brabantse Populieren Vereniging is initiator en projecttrekker van deze kunstuiting. Voor de realisatie van het project zijn Stein van Bunschot en Baukje Hazeleger ingeschakeld. De levensloop van de populier kenmerkt zich door een snelle groei en een levensduur van ongeveer één generatie. Geïnspireerd op deze levensloop is ‘De levensboom’ ontwikkeld. Dit kunstobject, dat tevens dienstdoet als uitkijktoren, neemt je mee in het verhaal van de populier. Een trap met eerst snelle treden en daarna steeds langzamer wordende treden symboliseert de groei van de populier. Te midden van deze trap groeit een echte populier: eerst klein en snelgroeiend, daarna groots en hoog. Het kenmerkende geritsel van de blaadjes begeleidt de bezoeker naar de top van de boom. Eenmaal boven staat men zij aan zij met de populier. De treden, die elk een levens-stadium van de populier vertegenwoordigen, worden gecreëerd in samenwerking met de diverse leeftijdsgroepen in Best.

Meer berichten