'Het platform faciliteren ondersteunt de community' | Groeiend Best
Logo groeiendbest.nl


Wethouder Stan van der Heijden.
Wethouder Stan van der Heijden. (Foto: Coen van Tartwijk)

'Het platform faciliteren ondersteunt de community'

Door het coronavirus zijn overlegvormen waar veel mensen bij aanwezig zijn in veel gevallen (nog) niet mogelijk. Om toch de vinger aan de pols te houden en inwoners mee te laten participeren wil wethouder Stan van der Heijden (Jongerenpartij JO) vooral de online mogelijkheden voor participatie inzetten.

Door Theo Louwers

BEST - Onder de kop Participatie en onderzoek heeft het college van burgemeester en wethouders een notitie opgesteld waarin de mogelijkheden uiteen worden gezet. “We willen nu en in de toekomst online participatietools inzetten als alternatief voor en aanvulling op fysieke en andere offline participatievormen”, laat Stan van der Heijden weten. 

“Door de coronatijd is er sprake van een versnelling en zien we vernieuwing en verbreding van de onlinetools. We willen PleinBest handhaven als community- en participatieplatform van Best. PleinBest is het startpunt is voor de grotere gemeentelijke participatietrajecten. De nieuwe vormen gebruiken we naast de bestaande vormen van participatie. Die combinatie maakt de betrokkenheid van de inwoners sterk.”

Goed alternatief

Meer dan voor de coronacrisis moeten er zaken worden besproken, meningen gedeeld en afspraken gemaakt. Van der Heijden noemt als voorbeelden het inzamelen van afval, hoe om te gaan met de omgevingsvisie of een speeltuin in de buurt. “Het is belangrijk dat de plannen om Best mooier en beter te maken zoveel mogelijk doorgaan. Digitale bijeenkomsten en platforms vormen dan een goed alternatief. Hoewel ‘elkaar in de ogen kijken’ er niet volwaardig door wordt vervangen, biedt een scala aan online alternatieven voor interviews, workshops en bewonersavonden uitkomst.”

Voordelen

Van der Heijden noemt een aantal voordelen van digitale tools. “Het vereist minder fysieke inspanning van mensen en geeft meer flexibiliteit. Zo kun je deelnemen aan live online participatie van thuis uit als de kinderen in bed liggen, of aan een online platform op een zelfgekozen moment."

Ook personen die minder mobiel zijn kunnen zo gemakkelijker deelnemen aan participatiebijeenkomsten. "Daarbij biedt een combinatie van ‘nieuwe’ participatievormen de kans om meer mensen en een ander deel van de samenleving bij projecten te betrekken dan de inwoners die je al vaak op fysieke bijeenkomsten ziet. Zo is het mogelijk een breder beeld te krijgen van wat er in Best leeft." Indien gewenst zijn er ook vormen te kiezen waaraan je anoniem kunt meedoen, waardoor mensen vaak eerlijker zijn en luisteren zonder vooroordeel of eerste indrukken, aldus van der Heijden.

PleinBest

PleinBest is een bestaande online community mét participatiemogelijkheid voor inwonersinitiatieven. Drie jaar geleden is samen met betrokken inwoners gekozen voor PleinBest als community-platform van en voor de Bestse samenleving. “Deze keuze is mede gemaakt vanwege de mogelijkheden voor interactie en participatie en ook om de dingen die in de Bestse gemeenschap leven op één plek bij elkaar te laten komen. De community is inmiddels sterk gegroeid, en biedt naast nieuws ook de sociale kaart van Best.”

PleinBest heeft het afgelopen jaar ruim 12.000 unieke bezoekers gehad, waarvan afgelopen mei bijna 2.000. Het aantal bezoekers stijgt nog steeds. In het afgelopen jaar zijn zo’n 66.000 pagina’s weergegeven. 418 mensen hebben een account aangemaakt en er zijn 276 groepspagina’s (verenigingen, organisaties, bedrijven). Op Facebook kent PleinBest 574 volgers.

Centrale locatie

Van der Heijden: “PleinBest voorziet in een centrale locatie voor gemeentelijke participatietrajecten. Het platform doet het al goed in vergelijking met andere vergelijkbare platforms, en tegelijkertijd is er ruimte voor verbetering. Het naar PleinBest brengen van de grotere gemeentelijke participatietrajecten zal een extra impuls geven aan het gebruik van het platform en voorkomt dat voor elk participatietraject een eigen platform moet worden opgericht. Als de gemeente dit ook voor participatietrajecten wil inzetten, is het logisch om ook te waarborgen dat het blijft bestaan. Het faciliteren van het platform ondersteunt de Bestse community.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden