Logo groeiendbest.nl


De kinderen mogen weer naar school sinds gisteren. Scholen mogen zelf bepalen hoe ze invulling geven aan de nieuwe manier van lesgeven. Foto: Marijke Vermeulen.
De kinderen mogen weer naar school sinds gisteren. Scholen mogen zelf bepalen hoe ze invulling geven aan de nieuwe manier van lesgeven. Foto: Marijke Vermeulen. (Foto: )

Aanpak voor elke school beetje anders

Gister zijn de basisscholen in Best, net als in heel Nederland, weer voorzichtig begonnen. Voorafgaand aan de openstelling werd er koortsachtig overlegd door leerkrachten en directies hoe de start aan te pakken en om te voorkomen dat het coronavirus weer greep krijgt op leerlingen en leerkrachten. Opvallend is dat de scholen zelf mogen bepalen hoe ze invulling geven aan de nieuwe manier van lesgeven.

Door Theo Louwers 

Best - Kindcentrum De Kiezel omvat twee locaties: aan de Secretaris L. Jansenstraat en aan de Mgr. Zwijsenstraat. Directeur Marjolein van Lieshout legt uit: “Wij hebben er in samenwerking met de buitenschoolse opvang voor gekozen om de kinderen hele dagen naar school te laten komen. Maandag en donderdag en woensdag om de andere week de ene helft en dinsdag en vrijdag en woensdag om de andere week de andere helft. Wij hebben de kinderen op alfabet ingedeeld om gezinnen compleet te houden. In de school hebben wij met pijlen looproutes gecreëerd. Jonge kinderen worden buiten opgehaald en oudere kinderen kunnen zelf komen.”

Doekjes 
Op de dagen dat kinderen thuis moeten werken, krijgen ze geen begeleiding omdat de leerkrachten in de klas aan het werk zijn. “In alle klassen zijn doekjes aanwezig en kunnen kinderen hun handen wassen. De sanitaire voorzieningen worden frequenter schoongemaakt”, zegt Marjolein van Lieshout. “De eerste dagen geven de leerkrachten vooral aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Er zijn gezinnen en families getroffen door het coronavirus omdat een opa of oma is overleden, er zijn ouders die geen werk meer hebben of er zijn gezinsleden ziek geworden. Hoe ga je daar mee om? Daarna pakken wij de didactiek weer op.”

Nieuwe start
In de afgelopen weken toen de scholen gesloten waren, werd er digitaal les gegeven. Van Lieshout: “De ervaringen zijn wisselend. Er zijn kinderen die blij worden van deze manier van lesgeven. Zij ontdekken nieuwe mogelijkheden en krijgen vleugels, andere kinderen vinden het lastig om zo te moeten werken. Wij zijn klaar voor deze nieuwe start. Het is wel spannend hoe het gaat lopen. Wat wij kunnen hebben wij gecommuniceerd. Personeelsleden houden anderhalve meter afstand, kinderen waar mogelijk en kinderen onderling hoeven geen afstand te houden. Het vraagt van iedereen veel flexibiliteit. Het schoolreisje is afgezegd, maar het streven is om de musical en het schoolkamp in aangepaste vorm door te laten gaan.”

Wisseldag
Op basisschool aan de Johannes Verleunstraat is gekozen voor hetzelfde model als bij De Kiezel. Directeur Sanne Lagerweij: “Wij hebben de leerlingen ook verdeeld op achternaam. Groep A gaat op maandag en donderdag naar school en groep B op dinsdag en vrijdag. Woensdag is de wisseldag. Wij wilden rekening houden met broertjes en zusjes. Noodopvang gebeurt niet in de eigen klas. Wij maken gebruik van drie ingangen en twee verschillende doorgangroutes. De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 verzamelen voor aanvang de school buiten en de groepen 4 tot en met 8 kunnen zelfstandig het plein op. Even hebben wij met de gedachte gespeeld om de kinderen gespreid binnen te laten komen, maar uiteindelijk besloten om allemaal om half negen te starten. Even kijken hoe het gaat.”

Concentratie
Op de Antoniusschool wordt een ander model gehanteerd. Leerkracht Ramon van Kemenade: “Bij ons op school laten we de leerlingen halve dagen komen. Op maandag, dinsdag en donderdag krijgen de kinderen een halve dag les. De ene week de A-groep ’s morgens en de andere week de A-groep ’s middags. Op woensdag en vrijdag gaan de leerlingen halve dagen naar school. Op woensdag komt de A-groep en vrijdag de B-groep. De week erop wisselt dat. Uitgangspunt is dat wij de kinderen elke dag willen zien en wij denken dat halve dagen les geven voor de concentratie van de kinderen beter is. Leerkrachten houden anderhalve meter afstand en sommige leerkrachten hebben spatschermen op hun bureau staan.” Ook de Antoniusschool maakt gebruik van verschillende ingangen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden