Logo groeiendbest.nl


Foto:

Brabantse Populieren Vereniging ontsteekt vlam voor de zorg

Zeker in tijden als deze wordt men eraan herinnerd dat gezondheid het grootste goed is. De Brabantse Populieren Vereniging laat daarom vandaag, op dinsdag 5 mei, van 20.00 tot 22.00 uur een vlam branden voor eenieder die ons ontvallen is als gevolg van het coronavirus. 

BEST –  Tevens wordt er stilgestaan bij het zorgpersoneel dat letterlijk het ‘vuur’ uit de sloffen loopt ten tijde van deze crisis. De vereniging hoopt met dit initiatief nabestaanden, slachtoffers en hulpverleners een hart onder de riem te steken. 

 Op dinsdag 5 mei (bevrijdingsdag) zal om 20.00 uur het vuur ontstoken worden. Uit medeleven en uit maatschappelijke verbinding betuigt de Brabantse Populieren Vereniging op deze manier steun aan de zwaar getroffen gebieden en aan eenieder die de pijn ervaart in deze (corona)crisistijd. Door het populierenlandschap van Brabant in te zetten als decor voor het herdenkingsvuur, hint de vereniging op de relatie tussen natuur en het grootste goed van de mens. ‘Ons aller gezondheid, is ons aller vrijheid,’ zo stelt zij.

 Het herdenkingsvuur is slechts een van de manieren, waarop de Brabantse Populieren Vereniging haar betrokkenheid kenbaar maakt. Zo zal zij binnenkort langs zorginstellingen toeren om hier populierenduimpjes te schenken. Daarnaast spreekt de club met diverse gemeenten in de Meierij over de plaatsing van gedenkbankjes uit populierenhout. 

 Over de Brabantse Populieren Vereniging  

De ‘achtertuin’ van Den Bosch en Eindhoven is met recht een cultuurlandschap te noemen. Het Brabantse populierenlandschap ontstond ooit uit de vraag naar hout voor luciferfabrieken in Eindhoven, maar ontwikkelde zich onder andere tot bakermat van de Brabantse klomp. De Brabantse Populieren Vereniging zet zich in voor het behoud van het huidige Populierenlandschap en vormt hierin al sinds 1965 een kennispartner voor gemeenten en overheden. Met projecten als ‘Boom tot Plank,’ draagt de club bij aan de verankering van populierenhout in de bouwsector en legt zij de verbinding tussen stad en streek.

 Meer informatie over de Brabantse Populieren Vereniging en haar projecten is te vinden op LinkedIn of via Facebook.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden