Logo groeiendbest.nl


In de bocht van de Slowlane en Terraweg is de nieuwe fietsersbrug over het Wilhelminakanaal gepland.
In de bocht van de Slowlane en Terraweg is de nieuwe fietsersbrug over het Wilhelminakanaal gepland. (Foto: )

Nieuwe locatie fietsersbrug Ekkersweijer in zicht

De fietsersbrug over het Wilhelminakanaal wordt mogelijk op een andere plek gerealiseerd. In september 2018 is de oude houten fietsersbrug om veiligheidsredenen afgesloten. Op 28 december van dat jaar is de brug ingestort en vrij snel daarna afgevoerd. Begin 2019 is de locatie volledig ontmanteld. De nieuwe brug wordt aangelegd in de bocht bij de kruising van de Slowlane met de Terraweg.

Door Theo Louwers

Best - In de ontwikkeling en onderzoek naar de vervanging van de brug is door de gemeente gekeken of de huidige locatie ook in 2020 nog als passend beoordeeld kan worden. In de afweging is rekening gehouden met de nieuwe ontwikkelingen in dit gebied, de technische mogelijkheden van een locatie, de recreatieve doeleinden en de veiligheid voor de gebruikers en de verkeersomgeving. Daarnaast kan een nieuwe locatie ook een aanvulling zijn op de veiligheidsplan voor activiteiten bij Aqua Best.

Voor het bouwen van een nieuwe brug moet de gemeente voldoen aan het Richtlijnen Ontwerpen Kunstwerken 2017. Dit is ongeacht de locatie waardoor ook op de huidige locatie veel gerealiseerde voorzieningen met name de tussen steunpunten niet meer bruikbaar zijn.

Slowlane

De nieuwe gekozen locatie heeft een directe aansluiting op deze fietsverbindingen. Die zowel zakelijk (woon/werk) als recreatief gebruikt wordt. Deze route loopt door Eindhoven en omliggende gemeenten.
De fietsbrug is noodzakelijk om een recreatieve stad-land verbinding mogelijk te maken en daarmee recreatie en toerisme te bevorderen. De stad-land verbinding is vooral bedoeld om inwoners uit en bezoekers van Eindhoven uit te nodigen om een bezoek te brengen aan het centrum van Best, De Nieuwe Heide, De Vleut en Het Groene Woud.

De Eindhovenseweg Zuid is in de ogen van de gemeente geen aantrekkelijke optie voor recreanten en toeristen die het gebied te voet of per fiets willen verkennen. Wel aantrekkelijk is de Slowlane in combinatie met een fietsbrug over het kanaal in de richting van de Boslaan Zuid. Bij de Boslaan Zuid starten diverse routes waardoor er economische kansen ontstaan voor de ondernemers in het centrum, De Nieuwe Heide en De Vleut.

Het is in het kader van veiligheid van groot belang dat de brug onderdeel uit kan maken van de calamiteiten binnen de diverse festivals.

Snelfietsroute

Er is een snelfietsroute in ontwikkeling tussen Den Bosch en Eindhoven. Besluitvorming over deze route wordt niet op korte termijn verwacht. De brug op de nieuwe locatie wordt gezien als een goed alternatief.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden