Logo groeiendbest.nl


Ton Broeren
Ton Broeren (Foto: Michiel Wasmus Photography)

Zeven Koninklijke onderscheidingen in Best

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus, vond de lintjesregen dit jaar plaats in aangepaste vorm. De burgemeester stelde de inwoners die dit jaar een lintje verdienden, persoonlijk op de hoogte. Hij heeft hen verrast en gefeliciteerd. Het is nog niet bekend wanneer de lintjes persoonlijk uitgereikt worden. De landelijke datum wordt later vastgesteld.

BEST - Alle nieuwe gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich vele jaren structureel en vaak onbaatzuchtig verdienstelijk hebben gemaakt voor de (Bestse) samenleving.

Nelly Asselbergs-Schoneveld

Nelly Asselbergs (76) is 20 jaar vrijwilliger bij Archipel/Kanidas. Regelmatig helpt ze bij de kerkdiensten. Nelly verzorgde ook het koffie-uurtje en heeft voorgelezen en gezongen met de bewoners. Ze zorgt elke week bij het Bijna Thuis Huis voor mensen in hun laatste levensfase. Door scholing breidt ze haar kennis en ervaring van palliatieve zorg uit. Ze heeft de aalmoezenier in dienst van het Ministerie van Defensie ondersteund in de PI in Lelystad en Vught. Na de kerkdiensten had ze uitzonderlijke gesprekken met de gedetineerden. 

Nelly is lange tijd verpleegkundige geweest bij de Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken. Ze is een onmisbare steunpilaar voor de zieke mensen. Al 28 jaar is ze actief bij de protestantse kerk. Ze zet zich in bij de rommelmarkt en het schoonmaakteam. Ze bezoekt regelmatig kwetsbare mensen. Bij het Rode Kruis was ze actief in het maatjesproject om mensen uit hun isolement te helpen. Nelly heeft ook in de Wereldwinkel gewerkt tot deze in 2017 gesloten werd. In het vakantiehuis Het Wolders Ven in Waalre zorgt zij voor gehandicapten of mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen.

Rob Ferrol

Rob Ferrol (79) was bestuurslid van Inloophuis 't Hemeltje (dak- en thuisloze mensen) in Eindhoven. Hij beheerde en onderhield het gebouw. Rob was betrokken bij de verbouwing (uitbouw kantoor en toiletgroep). Hij was zeer begaan met de gasten van het inloophuis. Vanaf de oprichting was Rob zeer betrokken bij het Bijna Thuis Huis De Vlinder. Hij betekende veel voor de gasten in hun laatste levensfase.

Voor de protestantse kerk Best, Oirschot en de Beerzen was hij lid van de Diaconale Raad in diverse bestuurlijke functies. Hij nodigde sprekers uit om het werk van 't Hemeltje te delen. Hij organiseerde collectes en wierf vrijwilligers. Gemaakte kunstwerken in 't Hemeltje verkocht hij via de kerk om geld in te zamelen. Voor de protestantse kerk Sint-Oedenrode, Son en Breugel heeft hij huisbezoeken afgelegd, de predikant ondersteund, bijgedragen aan o.a. de organisatie Avondmaalvieringen, collecteroosters en noodhulp. Hij maakte zich er sterk voor dat Sint-Oedenrode als deelgemeente en niet als wijk behandeld werd. Rob was lid van de werkgroep Omzien naar Elkaar bij de Vereniging Gepensioneerden Rabobank. Hij zat ook in het afdelingsbestuur.

Jacqueline van Boven-van Dongen

Jacqueline van Boven (70) heeft lange tijd de financiële administratie van de Sint-Odulphusparochie en de begraafplaats verzorgd. Ook heeft ze de penningmeester ondersteund. Ze is bestuurslid van Avondje-Uit. Ze draagt bij aan het voorkomen en verminderen van eenzaamheid bij mensen met lichamelijke, geestelijke of sociale beperkingen. Jacqueline verzorgt alle financiële en administratieve taken. Ze is ook gastvrouw en gaat met gasten op pad. Elk kwartaal verzorgt/bezorgt ze ook de nieuwsbrief en het programmaboekje.

Jacqueline heeft bij IVN deel uitgemaakt van de scholenwerkgroep. Ze bereidde de natuurexcursies met leerlingen van de basisscholen voor. Ze was een gedreven schoolgids. Sinds 2014 is ze gids van de seizoenenwandelingen. Ze heeft een enorme kennis van de natuur. Jacqueline zat in het comité in 2001 voor de eerste Roefeldag in Best. Ze bezocht bedrijven en scholen en hield de gehele hele administratie bij. Ze heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Roefeldag zoals die nu bestaat.

Theo van de Wal

Theo van de Wal (72) is al vanaf zijn 10e jaar lid van voetbalclub Wilhelmina Boys. Hij is altijd keeper geweest en heeft vele functies gehad, o.a. elftalleider en trainer van verschillende teams. Hij is ook hoofdbestuurslid met de portefeuille technische zaken geweest. Theo gaf leiding bij het opbouwen van de accommodatie na de storm en brand in de kantine. Het nieuwe onderkomen is zijn tweede thuis. Hij is huismeester, stadionspeaker en fotograaf.

Na zijn pensioen is hij ook werkvoorbereider en meewerkend voorman bij de schoonmaakploeg geworden. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heeft hij betrokken bij zijn werk. In 2013 is er extra ruimte bijgebouwd onder leiding van Theo. Hij is de klusjesman die altijd klaar staat. Hij was ook erg actief bij de jeugdkampen en organiseerde verschillende activiteiten. Daarnaast ondersteunt hij de oude mensen in het appartementencomplex waar hij woont. Hij is ook daar de klusjesman en houdt een oogje in het zeil.

Ton Broeren

Ton Broeren (63) is al meer dan 50 jaar lid van de Bestse Reddingsbrigade. Op zijn 12e jaar haalde hij zijn eerste brevet en is nu kader-instructeur reddend zwemmen en hij geeft theorielessen voor de hogere brevetten. Als 13-jarige zat Ton al in het jeugdbestuur. Ton leidt jongeren op tot lifeguard voor het mee bewaken van de stranden. Naast het lesgeven tijdens de trainingsavonden is hij al 10 jaar penningmeester. 

Ton heeft de taken van zijn vader overgenomen bij de Stichting Vrienden van Best Vooruit. Hij is altijd aanwezig bij de thuiswedstrijden voor o.a. het verkopen van lootjes. Ton is ook nog bestuurslid geweest. Bij de EHBO-vereniging verzorgde hij veel cursussen en lessen en was actief bij evenementen, het leger, de brandweer, de ambulance en het Rode Kruis. Hij organiseerde ook vele grote oefeningen. Hij heeft het diploma Lotus en de cursus ‘Auto te water’ op de kaart gezet. Ton heeft de LotusStudieKring en de Pleisteractie mee opgezet. Hij is aanwezig bij de EHBO-avonden en bij BHV-trainingen bij bedrijven.

Theo Boonen

Theo Boonen (77) is ruim 40 jaar in dienst geweest bij Philips. Sinds 1995 verzorgt hij rondleidingen in het voormalig lampenfabriekje (Emmasingel) dat nu het huidige Philips Museum is. Theo heeft samen met een aantal oud-medewerkers het oude fabriekje weer op de kaart gezet. In 2013 is dit officieel geopend door Koningin Beatrix. Theo is al jaren gastheer en gids zowel binnen als buiten (bustours naar voormalige Philips-gebouwen) het museum. Zijn grote kennis over Philips komt daarbij goed van pas. Theo is ook penningmeester geweest van het Antonius Avondmaalkoor. Op dit moment is Theo voorzitter van het Lidwinakoor. Hij heeft ook in het bestuur van het bewonersoverleg Leeuwerik gezeten en in het GOEB.

Bij de Lokale Omroep heeft hij sportwedstrijden verzorgd. Binnen de Stichting Cultuurpassie zat Theo in de werkgroep kunst. Hij deed de administratie, organiseerde kunstmarkten en exposities. Hij betrok jonge kinderen bij workshops en hij was lid van de werkgroep afval. Deze groep betrok inwoners bij het ontwikkelen van het nieuwe afvalsysteem.

Cor van Esch

Cor van Esch (67) is sinds 1985 lid van IVN Best. Hij is in die periode 2 keer een flink aantal jaren bestuurslid geweest. Intussen heeft hij onverminderd meegedaan aan boomfeestdagen, natuurcursussen, het inrichten van tentoonstellingen, het timmeren van borden en voorzieningen voor vogels, het begeleiden van scholieren en studenten en het onderhouden van contacten. Hij is natuurgids en heeft diverse IVN-werkgroepen opgericht, waaronder de plantenwerkgroep, natuurfotografie en de bouwgroep. Hij heeft voor diverse nieuwe bestuursleden gezorgd en voor zeer veel nieuwe leden. Cor was zeer actief bij de organisatie van het 40-jarig jubileum in 2010. Daarnaast schrijft hij regelmatig artikelen over natuuronderwerpen.

Cor is verder wekelijks bezig met het onderhouden van de begraafplaats van de Sint-Odulphuskerk. Hij heeft daar een natuurwandelpad aangelegd met inheemse beplanting, informatieborden en insectenhotels.
In de wijk Wilhelminadorp heeft Cor een stuk grond omgebouwd tot pluk- en siertuin, met een kleine dierenweide. Hij zorgt voor het onderhoud en stuurt de vrijwilligers aan. Cor is raadslid en schatbewaarder van de Karnavalsfederatie geweest. Hij was betrokken bij het gehandicapten- en het jeugdcarnaval en bezocht in zijn functie zieke mensen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden