Logo groeiendbest.nl


Vlooienmarkt, wachten voor het 'losschieten' toegang Barrierweg in 2015
Vlooienmarkt, wachten voor het 'losschieten' toegang Barrierweg in 2015 (Foto: )

OVS brengt buurt al 50 jaar samen

Buurtvereniging OVS bestaat 50 jaar. In die halve eeuw heeft de buurtvereniging nog altijd niet aan binding met de leden ingeboet. In een groot deel van buurtschap De Vleut zorgt OVS voor een grote diversiteit aan activiteiten. Het met veel zelfwerkzaamheid gebouwde buurthuis is de centrale plek waar de leden samenkomen. Bijzonder is dat de leden niet verplicht zijn contributie te betalen.

Door Theo Louwers

BEST - OVS staat voor Onderlinge VriendSchap. De buurt telt 400 personen verdeeld over 125 gezinnen. “Het ontstaan van de buurtvereniging heeft te maken met de vriendschappelijke avondvoetbalcompetitie”, vertelt Kees Sprangers, voorzitter van OVS. “De gemeente had als eis, dat je alleen mee kon doen met een team als het werd samengesteld door een buurtvereniging. In die jaren waren er dan ook veel buurtverenigingen, die meededen aan de voetbalcompetitie.”

Automatisch lid

Zoals bij veel verenigingen gebruikelijk, betalen de leden contributie. “Het betalen van contributie hebben wij vier jaar geleden afgeschaft”, zegt penningmeester Ad de Bruin. “Wie in de buurt woont, is automatisch lid. Iedereen, groot of klein, kan aan elke activiteit meedoen. Vrijwillig een bedrag overmaken mag, maar het hoeft niet. Financieel zijn wij gezond. Wij hebben ons buurthuis duurzaam gemaakt zodat de vaste lasten zo laag mogelijk zijn. ”

Saamhorigheid

Doel van de buurtvereniging is het vergroten van de saamhorigheid. Vicevoorzitter Wim de Bresser: “Wij stellen ons laagdrempelig op. Wij hebben ook geen activiteitencommissie, elke activiteit is welkom. Wij vinden het fijn als mensen er zijn bij een activiteit. We geven iedereen de kans zich aan te sluiten, bijvoorbeeld bij het houden van een vlooienmarkt of nieuwjaarsreceptie. De drempel is heel laag. Wij communiceren via Facebook, mail en het verenigingsblad D’n Tipper. De naam is ontleend aan de plek waar ons vorige buurthuis stond. Dat was op een perceel van Janus van Rooy. Het had de vorm van een tip.”

Een van de activiteiten van de buurtvereniging is de vlooienmarkt. Kees Sprangers: “Al 45 jaar wordt de vlooienmarkt gehouden. Dit jaar moeten wij vanwege het coronavirus uitwijken naar een andere datum. De vlooienmarkt wordt gehouden op 6 september. Voor de vlooienmarkt hebben wij de beschikking over een eigen opslag. De kramen worden op thema ingericht. Bij de handelaren hebben wij in de afgelopen jaren een goede naam opgebouwd. Bij de opening van de markt staan er vaak wel 50 mensen klaar. Zij spurten om elf uur naar de kraam van hun voorkeur om de beste spullen te bemachtigen. Wij geven verenigingen die zich inzetten van goede doelen ook gelegenheid een kraam in te richten op onze vlooienmarkt.”

Jubileumjaar

In dit jubileumjaar staat een aantal activiteiten centraal. Zo komt er een zomeravondfeestdag. Voor de kleinste jeugd wordt er een ’s middags een feestdag gehouden. Op 25 oktober wordt onder leiding van gidsen van het IVN Best een bezoek gebracht aan Het Groene Woud en BestZoo.

Bijzonder is de productie van het boek 50 jaar OVS en De Vleut. Het wordt ingebonden en krijgt een harde kaft. In het boek - dat vijf thema's bevat - wordt onder meer de ontwikkeling van de buurtvereniging en maatschappij en de ruilverkaveling beschreven.

Boek bestellen

Wie interesse heeft in het boek kan een mail sturen naar buurtvereniging.ovs@hotmail.nl. Leuk detail: Leerlingen van het Heerbeeck College hebben fotomateriaal gezocht bij erfgoedvereniging Dye van Best en leerlingen van het Sint Lucas verzorgen de vormgeving van het boek.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden