Logo groeiendbest.nl


Theo Martens stopt als leerlingbegeleider.
Theo Martens stopt als leerlingbegeleider. (Foto: )

Theo Martens stopte als leerlingbegeleider: 'Ik mis het contact met leerlingen'

Hij is nog maar kort geleden gestopt met het geven van individuele leerlingbegeleiding. Theo Martens (70) mist echter nu al het contact met leerlingen en hun ouders. "Bij individuele leerlingbegeleiding komt veel kijken. Het contact is intensief en vaak komen ook andere facetten van de persoonlijkheid aan bod. Samen probeerden wij de juiste weg te vinden."

Door Theo Louwers

BEST - Martens dreigt niet in een zwart gat te vallen, maar wil tussendoor toch graag wat doen om af te bouwen. "Ik denk aan een paar uur helpen op school, terug naar de basis."

Theo Martens startte zijn loopbaan in 1971 op basisschool Pius X in Best. "Drie jaar heb ik daar les gegeven. Na die periode ben ik overgestapt naar het ZMLK in Veldhoven en vervolgens naar Deurne/Zeilberg. Na de studie speciaal onderwijs studeerde ik Pedagogiek MO A en B in Tilburg. Ook behaalde ik de nodige certificaten. Vanaf 1980 werkte ik aan basisschool De Schakel in Best. In 1992 volgde Antoon Schellens in Eindhoven. Daar gaf ik les aan het voortgezet speciaal onderwijs. Later is dat door de overheid stopgezet. In mijn ogen een grote fout."

In 1988 startte Martens een zelfstandig bureau in leerlingbegeleiding. Eest drie dagdelen per week gecombineerd met het lesgeven en begeleiding op Antoon Schellens. "Vanuit Antoon Schellens werd ik gevraagd om preventieve ambulante begeleiding te verzorgen. Ik begeleidde onder andere collega's die werkten in het speciaal onderwijs en collega's in het reguliere onderwijs. Samen met het begeleiden van leerlingen en hun ouders. Het doel was steeds: leerlingen de mogelijkheid bieden op hun eigen dorpsschool te laten blijven. Schitterend werk was het."

Individuele begeleiding

In 2005 zette Martens de stap naar een eigen remedial teaching bureau. "Reclame heb ik nooit gemaakt, het ging van mond tot mond. Wel heb ik weerstand moeten overwinnen in mijn contacten met scholen. Ik wilde echter niet voorbij gaan aan hun deskundigheid. Ik heb me altijd aangetrokken gevoeld tot leerlingen waar het niet zo lekker mee liep. Daar lag mijn hart. Naast de begeleiding van leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs heb ik ook volwassenen geholpen. Mensen, die bijvoorbeeld voor hun werk goed Nederlands moesten kunnen schrijven."

Sociaal-emotioneel

Volgens Martens hebben jongeren met leerproblemen vaak ook sociaal-emotionele knelpunten. "Een leerlingen die altijd lage cijfers krijgt, voelt zich buitengesloten en niet lekker als hij naar school moet. Die problemen moesten ook worden opgelost."

Van Passend onderwijs is Martens niet gecharmeerd. "Er is geen geld en goede begeleiding om leerlingen op een basisschool te houden. Het is eigenlijk een bezuiniging." Ook signaleert Martens dat sommige ouders grote druk uitoefenen op leerkrachten. "Ouders moeten beseffen dat ze veel vragen van leerkrachten. Ze denken te veel aan hun eigen kind."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden