Logo groeiendbest.nl


Imke en Joes zijn thuis aan het werk. "Het is leuk om zo les te krijgen", meent Imke.
Imke en Joes zijn thuis aan het werk. "Het is leuk om zo les te krijgen", meent Imke. (Foto: )

Onderwijs gaat digitaal 'gewoon' door

De wereld ziet er onwerkelijk uit. Lege winkelstraten en parkeerterreinen, mensen die vanuit huis werken en scholen die zijn gesloten. Toch moet er door de leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs geleerd worden om te voorkomen dat de achterstanden op het lesprogramma te groot worden. Hoe pakken de Bestse basisscholen en het Heerbeeck College dit aan?

Best - Rob van der Vorst, directeur onderwijs van het Heerbeeck College en Kempenhorst, legt uit: "Wij hebben begin vorige week twee dagen met de docenten en it-specialisten van de school bij elkaar gezeten om te kijken hoe we de leerlingen het beste zouden kunnen bedienen. We hebben gekozen voor Microsoft Teams. Samen hebben wij klassen aangemaakt in het systeem. Met de camera kan er worden lesgegeven en er kan met de leerlingen worden gechat. Op woensdag hebben de docenten de lessen voorbereid en bestanden klaargezet. Vanaf donderdag zijn we online gegaan en zijn de reguliere lessen gegeven. De docent logt in voor een bepaald vak en de leerling eveneens. De docent geeft vervolgens zijn les en instructie en de leerlingen kunnen vragen stellen."

De eerste ervaringen met het digitaal lesgeven zijn positief. Van der Vorst: "Het gaat heel fijn. We lopen natuurlijk tegen zaken aan, bijvoorbeeld dat de verbinding wegvalt of dat een leerling voor alle leerlingen het geluid uitzet. Kinderziektes zullen we het maar noemen. Docenten en leerlingen zijn heel coöperatief om op de beste manier de stof over te brengen. Er is sprake van grote saamhorigheid en er wordt veel elkaar geleerd."
Imke en Joes, vwo-leerlingen van het Heerbeeck, zijn positief over de nieuwe manier van werken. "Het is leuk om zo les te krijgen", zegt Imke. "Wel mis ik mijn vriendinnen."

Van der Vorst volgt de nieuwe ontwikkeling in de digitalisering van het onderwijs met belangstelling. "Dit is een onverwachte omschakeling van het onderwijs. We moeten de goede dingen die hier uit voortkomen, behouden. Het is fijn dat door alle inspanningen het leren doorgaat. Docenten hebben wel veel administratief werk en moeten opdrachten nakijken. Ik moet mijn collega's een groot compliment maken over hoe ze het hebben opgepakt."

Basisonderwijs

Op basisschool Antonius in Best gingen de leerkrachten ook voortvarend aan de slag. Leerkracht Ramon van Kemenade: "Wij zijn vorige week maandag bij elkaar gekomen om te kijken naar de mogelijkheden. Wij hebben gekozen voor Gynzy als leeromgeving. Daarin hebben wij werk klaargezet op het gebied van rekenen, spelling en taal. Het werkt goed. Deze week geven we de leerlingen gelegenheid om hun werkboeken op te halen zodat ze daar thuis in kunnen werken. Ook krijgen ze allemaal een weektaak mee. Wel zijn er leerlingen die zich druk maken over de afsluitende musical. Vorige week hadden we namelijk audities willen houden."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden