Logo groeiendbest.nl


In vier fases wil de gemeente Best een omgevingsvisie bepalen voor de komende 20 jaar. Foto: Michiel Wasmus photography.
In vier fases wil de gemeente Best een omgevingsvisie bepalen voor de komende 20 jaar. Foto: Michiel Wasmus photography. (Foto: )

Ateliers 2040 voor beste visie Best

Hoe zou Best er idealiter uit moeten zien in 2040? Dat was de centrale vraag afgelopen dinsdag tijdens de bijeenkomst 'Droomatelier 2040'. Samen met de volgende 'Ateliers 2040' een initiatief van de gemeente Best waarbij burgers kunnen participeren in de visie over het Best van de toekomst.

Door Kim van Hout

BEST - Directe aanleiding is de Omgevingswet die per 1 januari 2021 in werking treedt. In het kort worden alle gemeentes in Nederland daarbij aangespoord om burgers zoveel mogelijk te betrekken bij het maken van een omgevingsvisie, die de toekomstige leefomgeving - in dit geval voor Best - beschrijft. 

Hot topics

Ongeveer 45 inwoners en vertegenwoordigers van organisaties waren bij de bijeenkomst aanwezig. En dachten daar geestdriftig mee over droombeelden voor Best. Onder het motto 'dromen, durven, denken, doen' worden burgers uitgedaagd om binnen diverse aangewezen thema's te kijken  en na te denken over Best in 2040 met betrekking tot wonen, werken, duurzaamheid, groen, inclusiviteit en bereikbaarheid.

 Thema's dus die niet alleen landelijk, maar ook regionaal gezien 'hot topics' zijn. De opdracht vanuit de gemeente was deze eerste bijeenkomst helder: denk niet in kaders, beperkingen en wet- en regelgeving. Maar geef vooral aan wat het ideaalbeeld is. Voor wonen bijvoorbeeld kwamen de deelnemers uit op concrete voorbeelden zoals 'geschikte woonruimte voor iedereen' en 'een betere doorstroom'. Ook werd gekeken wáár dat eventueel gerealiseerd zou kunnen worden, zoals in een nieuwbouwwijk als Steegsche Velden.

Van dromen naar doen

De bedoeling van het project is dat er gestart wordt met het droombeeld in 2040 (fase 1: droomfase) en daarna te kijken wat er in de tussenliggende periode voor stappen nodig zijn om daar te komen. "Best een uitdaging, want veel mensen vonden het toch lastig om de beperkingen helemaal los te laten. Aan de andere kant waren er genoeg inspirerende ideeën en gedachten waarmee de gemeente voor nu goed vooruit kan", zo licht een woordvoerder van de gemeente toe. 

Het is de beginfase van een grootscheeps project. Vanaf 18 maart legt de gemeente via PleinBest.nl stellingen en vragen voor aan de Bestse burgers. Die worden ook gesteld aan het inwonerspanel van de gemeente. Dan is er nog een interactieve (gezamenlijke) raadsbijeenkomst op donderdag 12 maart. Dan wordt het beeld geschetst van de droomfase tot nu toe: de belangrijkste trends en ontwikkelingen, het bestaande beleid en de ‘dromen’ uit het Atelier 2040.

Volgende fases 

Dinsdag 14 april is er weer een Atelier 2040 (fase 2: de denkfase), met daarin de 'confrontatie' via botsproefarena’s en de uitkomsten van de beleidsinventarisatie, waar de droombeelden en de trends en ontwikkelingen tegen elkaar worden afgezet. Deze uitkomsten vormen de ingrediënten voor de te formuleren Kernopgaven. 

In de derde (durffase) en vierde fase (doenfase) wordt in samenwerking met de gemeenteraad de ontwikkelrichting voor Best bepaald en de uiteindelijke omgevingsvisie gemaakt. "De Omgevingswet biedt burgers een reële kans om mee te denken over de ideale leefomstandigheden in de gemeente. Wij hopen dan ook dat veel burgers deel willen nemen. En dat de mensen die bij de afgelopen bijeenkomst waren, ook de volgende keer weer aansluiten. Om zo met een vaste kern de continuïteit van het project te waarborgen."

Wedstrijd jongeren

Speciaal voor jongeren tussen 10 en 20 jaar schreef de gemeente de wedstrijd 'Dromen over de toekomst van Best' uit. Wie meedoet maakt kans op één van de vijf Best Bijzonder cadeaubonnen van 25 euro. Voor meer info (flyer) zie de website.

Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten - onder meer op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur - voor de leefomgeving, Daarnaast wordt participatie bevorderd door bijvoorbeeld burgers te betrekken bij de omgevingsvisie.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden