Logo groeiendbest.nl


Foto ter illustratie: Thinkstock
Foto ter illustratie: Thinkstock (Foto: )

Brief Jan Martens: Zon - en windenergie

artikel / ingezonden brief door Jan Martens. In de Groeiend Best editie van 18 februari stond een ingekorte variant. Hier is het gehele artikel te lezen.

Regelmatig leest U in Groeiend Best artikelen over dit onderwerp en dat is maar goed ook want op den duur zullen we duurzaam moeten leven. Enkele weken geleden moest ons gemeentebestuur een beslissing nemen over het plaatsen van twee zonneparken in onze gemeente, een aan de Boslaan en de andere aan de Koppelstraat. Met het zonnepark aan de Boslaan had het bestuur niet zoveel moeite maar die aan de koppelstraat dat zag men niet zitten. Dus werd de gehele aanvraag, voorlopig althans, afgeblazen. Ik kan dat begrijpen want aan de ene kant gun je de natuur alle goeds voor de toekomst door CO2 neutraal te zijn maar aan de andere kant verpest je de natuur met het plaatsen van zonneparken en dat is toch niet wat wij willen.

Op zoek naar meer inzicht en kennis over deze problematiek trof ik op internet een artikel met de volgende titel: "Zonne - en wind"parken"zijn druppels op een gloeiende plaat" Ik heb dit artikel gelezen en nog eens gelezen en nam de beslissing dit te delen met de lezers van dit blad en belangstellenden. Vandaar dat ik een aantal relevante alinea's van dit artikel hier wil citeren.

Eerst wat cijfers (bron CBS)

Nederland heeft in 2017 totaal aan energie 3150 Peta Joule verbruikt, industrie, woningen, midden en kleinbedrijf, vliegverkeer en wegverkeer, glastuinbouw etc. Woningen gebruikten 400 Peta Joule dat is dus 12 % van het totaalverbruik. 1,85 % van dit totaal werd opgewekt met zonne-energie en 5,91 % met windenergie op land. Een totaal van 7,76 %. Stel dat we op land willen doorpakken naar 20 % dan is ons landschap totaal verziekt. Ik stel voor dat we op land nu al stoppen en wel op basis van het volgende rekensommetje.

De 3150 Peta Joules omgerekend komen we op 875.000.000 Megawattuur of te wel 875.000.000.000 kWh (kiloWattuur) een voor u herkenbare rekeneenheid. 1 Hectare zonnepark levert gemiddeld op jaarbasis 600.000 kWh. Wat levert deze hectare dan op wanneer je deze afzet tegen onze totale energiebehoefte? In procenten is deze hectare goed voor 0,000069 %. Oei! Dat is weinig, dat is een spettertje op een gloeiende plaat. 1000 Hectare oftewel een strook grond van 20 kilometer bij 500 meter is goed voor 0,069 % een druppeltje op dezelfde plaat. ( Ter illustratie;20 km bij 500 m is een strook langs de A2 van Best naar "s-Hertogenbosch met een breedte van 500 meter). Het is dus je reinste flauwekul om hier agrarische gronden voor op te offeren. Alleen deze percentages al zouden voldoende moeten zijn om iedereen met beide benen op de grond te doen landen.

Voorstander of tegenstander

Zijn we dan tegen wind- en zonne-energie? Nee in het geheel niet. Je moet en kan op zee met wind super Mega klappers maken, in de Sahara is ook nog wel wat ruimte het rendement van zonnepanelen is daar trouwens c.a. 2,5 keer beter, het kabeltje er naar toe is wel een dingetje.

Alle nieuwe daken en bestaande daken vol leggen met zonnepanelen moet je ook doen. Bedrijfshallen en bijv. de wettelijk verplichte vervanging van asbestdaken zijn goed voor vele 10.000den hectares. Verplichtingen of goede regelgeving ontbreken jammer genoeg, zo besluit maar een fractie van de eigenaren van asbestdaken ondanks de beschikbare subsidies zonnepanelen aan te schaffen.

Vergelijking op basis van emotie

Heel erg flauw worden we ook van het vergelijken van de opbrengst van parken met "goed voor zoveel huishoudens". Dit geeft u als eigenaar van een huishouden toch een goed gevoel of niet? Wanneer alle 7 miljoen huishoudens in Nederland goed zijn voor maar 12 % van het totale energieverbruik dan moet een wind of zonne-park toch worden vergeleken met de bijdrage die het levert aan deze 100 %. We kunnen bijvoorbeeld de opbrengst van parken ook vergelijken met "goed voor zoveel vliegtuig bewegingen" of "het industriegebied van Shell Pernis ", waarom doen we dat niet?

De nabije toekomst

We moeten van het gas af dat is jaarlijks minimaal 3000 kWh extra voor koken, verwarming en heet water.( Denk ook aan een warmtepomp die permanent aanstaat) U moet elektrisch gaan rijden, dat is gemiddeld nog eens 3300 kWh extra. Met het gemiddelde jaarverbruik van nu 3000 kWh per huishouden gaan we dus richting 10.000 kWh dat is alweer even slikken en schrikken. Daardoor zal ook onze totale energiebehoefte enorm stijgen. (Tot zover het citaat.)

Ja, zult u zeggen, maar het zijn cijfers uit 2017 en we leven nu in 2020. Er zijn in de tussen liggende jaren weer vele zonnepanelen en windmolens bijgeplaatst. Dat klopt maar onze bevolking is uitgebreid en de bedrijvigheid is ook toegenomen dus percentueel zal er niet zo veel veranderd zijn.

Als we deze cijfers goed tot ons laten doordringen dan moeten we ons toch afvragen; waar zijn wij mee bezig. Heeft het wel zin om overal maar zonneparken uit de grond te stampen en daarvoor landbouwgrond en/of natuurgrond te gebruiken. Dat moeten we met z'n allen toch niet willen. De natuur is een groot goed en staat met het stikstof probleem toch al onder druk en die natuur wordt er niet beter op als we zonnevelden gaan ontwikkelen. Laten we onze dorpsbestuurders veel wijsheid en gezond verstand wensen bij haar beslissingen omtrent de aanleg van zon - en windenergie in onze gemeente. De goedbedoelde energiecoöperaties voor de aanleg van zonnevelden schieten namelijk als paddenstoelen uit de grond. Laat u niet beïnvloeden door deze coöperaties, want die hebben in het algemeen maar één doel, er zelf beter van worden.

Een verontruste bewoner,

Jan Martens

Kim van Hout
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden