Logo groeiendbest.nl


Dak van de sporthal vol zonnepanelen.
Dak van de sporthal vol zonnepanelen. (Foto: )

Wijk Naastenbest van het gas: 'Ik zie het met vertrouwen tegemoet'

In 2050 moet de gebouwde omgeving volledig van het aardgas af zijn. Dat is bepaald in het nationale klimaatakkoord. Om dit bereiken, moeten alle gebouwen worden voorzien van een duurzame warmtevoorziening. Alle gemeenten in Nederland stellen hiervoor een Transitie Visie Warmte op die eind 2021 gereed moet zijn. Dit is een stappenplan waarin staat wanneer welke wijk wanneer van het aardgas af gaat en welke duurzame warmtevoorziening in de plaats komt.

Door Theo Louwers

BEST - Na de zomer in 2020 voert de gemeente een infrastructurele reconstructie uit in de wijk Naastenbest. Hiervoor worden meerdere wegen opengebroken. Dit lijkt het college van burgemeester en wethouders een goed moment om een duurzame warmtevoorziening aan te leggen en daarmee een aantal gebouwen van het aardgas af te halen. Raadsleden zetten echter nog vraagtekens bij de techniek.

Voor de aanleg van een duurzame warmtevoorziening voor een aantal maatschappelijk vastgoed gebouwen en huurwoningen in de wijk Naastenbest wordt een budget van 2.630.000 euro gevraagd. Op de geplande duurzame warmtevoorziening worden aangesloten: huurwoningen van het Woonbedrijf en maatschappelijk vastgoed; de Sporthal, ’t Tejaterke, basisschool de Heydonck, basisschool Immanuël en kinderopvang Partou. Door deze gebouwen aan te sluiten op een duurzame warmtevoorziening wordt 85.000 kubieke meter tot 100.000m3 aardgas per jaar bespaard. Het project dient ook als middel om inwoners van Best bewust te maken van de duurzaamheidsopgave rondom aardgasvrij.

Zonthermie

De gemeente wil in Naastenbest zonthermie toepassen. Bij zonthermie wordt warmte lokaal en duurzaam opgewekt. Met zonnecollectoren op het dak van de sporthal wordt water opgewarmd en vervolgens opgeslagen in een ondergrondse buffer, zodat deze het hele jaar door gebruikt kan worden. Vanwege de beperkte ruimte heeft de gemeente bij dit project gekozen voor zonnecollectoren met het hoogste rendement. De mogelijkheden voor subsidie worden de komende tijd onderzocht. In de begroting is geen structureel budget opgenomen om het verwachte maximale jaarlijkse tekort van 50.000 euro te dekken.

Geen oordeel

Op de vorige week gehouden raadsavond reageerden enkele raadsleden terughoudend op het voorstel van het college. “Ik kan nog geen oordeel geven”, spraak Klaas Jan van Hees (D66). “De risico’s liggen nu bij de gemeente. Het bedrijf dat het systeem aan legt kan ook risico mee delen.”

Rob Snellen (Jongerenpartij) stelde dat het project op deze schaal nog nooit is gedaan. “Wij hebben nog veel vragen en vinden het te vroeg om hier nu al in te stappen. Laten wij afwachten tot het zich elders heeft bewezen.”

Ook Leon Kennis (Best Open) huldigde de mening van Snellen. Burgerraadslid Ton Timmerman (CDA) zag wel potentie. “Wij moeten kijken naar het toekomstperspectief.” John Verheijen (VVD) vondt dat het project n Naastenbest bijdraagt aan de innovatieve kracht van de regio. Verantwoordelijk wethouder Rik Dijkhoff (VVD) zag kansen voor het project. “Het systeem is niet experimenteel en ik zie het met vertrouwen tegemoet. Er zijn veel voors en weinig tegens.”

Overgangsfase

In de overgangsfase zijn er netwerkkosten. Deze zullen maximaal twee jaar doorbetaald worden, waar mogelijk worden aansluitingen eerder afgesloten. Dit is ongeveer 8.000 euro per jaar voor alle aansluitingen.

Meer berichten

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden