Logo groeiendbest.nl


Het gemeentehuis: slopen of strippen?
Het gemeentehuis: slopen of strippen? (Foto: )

Samen onder één dak: 'De winst is de manier van werken'

Het college van burgemeester en wethouders heeft een verkenning laten uitvoeren naar een breed gedragen huisvesting voor één integrale, fysieke toegang voor inwoners, organisaties en ondernemers. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er draagvlak is om gemeentehuis, Bestwijzer en alle partijen die gebruik maken van Bestwijzer onder één dak samen te brengen.

Door Theo Louwers

BEST - Hoe dat er in de komende jaren moet gaan uitzien is nog niet duidelijk. Het college legt de gemeenteraad een aantal scenario’s voor. In de raadsvergadering van 11 mei moet de raad zich erover uitspreken welke verder uitgewerkt moeten worden.

Verkenning

Burgemeester Hans Ubachs en wethouder Marc van Schuppen (Best Open) lichtten vorige week de opgestelde verkenning toe. “Het nulscenario is dat de plannen niet doorgaan”, schetste Van Schuppen. “We willen in beeld brengen wat daarvan de kosten zijn en wat de plussen en minnen. Scenario twee is het huidige gemeentehuis uitbreiden, verduurzamen en de nieuwe manier van werken implementeren. Uitbreiden zou kunnen aan de achterzijde van het gemeentehuis of de binnentuin inzetten. Scenario drie is het huidige gemeentehuis strippen en opnieuw opbouwen. Het laatste scenario is een nieuw gebouw op dezelfde plek of een nieuw gebouw elders. De grijze blok van het huidige gemeentehuis uit 1963 is een gemeentelijk monument en moet dus behouden blijven. De rest van het gebouw dateert uit de jaren tachtig. We vragen de raad welke twee scenario’s verder uitgewerkt moeten worden zodat wij de keuzes kunnen meenemen in de Kaderbrief 2021.”

In het gemeentehuis werken 200 ambtenaren, in Bestwijzer zijn 45 werkplekken. Vertegenwoordigers van de gemeente zijn bij andere gemeenten op bezoek geweest om ideeën op te doen. Zo werden de gemeentehuizen van Waalre en St. Michelsgestel bezocht. Er wordt ook gekeken of eventuele nieuwbouw overgelaten kan worden aan projectontwikkelaars. De gemeente huurt dan de nieuwbouw terug.

Manier van werken

Bestwijzer, dat nu bijna twaalf jaar bestaat, is een succes. vijfentwintig organisaties en partijen werken er samen in een gebouw dat laagdrempelig is. Vertegenwoordigers van woningcorporaties, Archipel, LEV-groep, Zuidzorg en veel vrijwillige organisaties maken gebruik van Bestwijzer. “Naar Bestwijzer ga je als je een probleem hebt dat opgelost moet worden”, zegt burgemeester Ubachs. “Naar het gemeentehuis ga je als bijvoorbeeld rijbewijs of paspoort vernieuwd moeten worden. Een nummertje trekken is dan niet erg, maar in Bestwijzer kom je op een heel andere manier binnen en word je ook op een andere manier ontvangen.”

“De winst van Bestwijzer is de manier van werken. Het sterke punt is dat de behandelaars er zitten”, vult Nicole Mallant, coördinator Bestwijzer, aan. “Je kunt elkaar daar fysiek treffen. Het gemeentehuis moet meer een huis van de gemeenschap zijn.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden