Logo groeiendbest.nl


Als de procedures snel worden doorlopen kan het complex in 2022 worden opgeleverd.
Als de procedures snel worden doorlopen kan het complex in 2022 worden opgeleverd. (Foto: )

Markante nieuwbouw Hoofdstraat

Op de hoek van de Hoofdstraat en Spoorweglaan heeft Nieuw Best Architecten in opdracht van Woonveste een appartementencomplex ontworpen. Het gaat om 43 appartementen en een dienstverleningsruimte op de begane grond. Tot en met 28 januari ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar op de speciale website ruimtelijkeplannen.nl.

BEST - Voor het perceel bestaan al heel lang nieuwbouwplannen. Eerder stond er een appartementencomplex gepland met maar liefst 80 woonruimten. Die plannen gingen toen niet door, mede omdat er te weinig parkeerplekken waren opgenomen. "Het plan moet aan de zijde van de Hoofdstraat onderdeel uitmaken van de historische lintbebouwing in het centrum van Best", legt stedenbouwkundige Erik de Ruiter uit. "Het gebouw naast de geplande nieuwbouw is een rijksmonument en daar moeten we rekening mee houden. 17 wooneenheden zijn bestemd voor sociale huur." De nieuwbouw wordt een markant gebouw, dat veel weg heeft van 't Koetshuys in het centrum van Best. "Dat was ons referentiekader", aldus De Ruiter. "Het markante gebouw zet direct de toon en bepaalt in belangrijke mate de beeldvorming van personen die het centrum van Best naderen. Het straalt allure en klasse uit en beschikt over een karakteristiek uiterlijk; dorps aan de centrum/dorpszijde en tegelijkertijd eigentijds, sober met een moderne architectuur aan de spoorzijde. Zowel aan de Hoofdstraat, als aan de Spoorweglaan wordt aansluiting gezocht met de reeds aanwezige bebouwing. Dit heeft er toe geleid dat het pand aan de Hoofdstraat een klassieke, dorpsachtige uitstraling krijgt, terwijl het beeld aan de Spoorweglaan, parallel aan de spoorlijn, bepaald wordt door een meer stedelijke architectuur die aansluit bij het verderop gelegen nieuwbouwproject Parkwachters."

Er wordt gestreefd naar variatie in bouwhoogte. De kopgevel is prominent aanwezig. Er wordt rekening gehouden met het aanwezig monumentale buurpand. De nieuwbouw staat los van het rijksmonument. In de tussenliggende ruimte is genoeg plek voor een brede doorgang naar achteren waardoor het achtergebied van de oude villa en ook de achterzijde van de nieuw te realiseren woningen ontsloten kunnen worden. De bebouwing tussen bestaand en nieuw verspringt. De entree voor de appartementen komt aan de Spoorweglaan.

Parkeren
De parkeeropgave voor de bewoners wordt opgelost in en op de half-verdiepte kelder. Aan de zijde van de Spoorweeglaan is een auto-ingang gepland tot de parkeerkelder en het parkeerdek. Bij de buitenparkeerplaatsen worden groenvoorzieningen aangelegd, zodat er vanaf het dek geen direct zicht op de tuinen van omliggende woningen. Als de procedures snel worden doorlopen kan het complex in 2022 worden opgeleverd.

Meer berichten