Logo groeiendbest.nl
Alaparada, met Di-rect als één van de hoofdacts, was een topevenement. De organisatie zit echter wel opgescheept met een tekort van € 195.465 euro.
Alaparada, met Di-rect als één van de hoofdacts, was een topevenement. De organisatie zit echter wel opgescheept met een tekort van € 195.465 euro. (Foto: )

Feest ter gelegenheid van 200 jaar Best kampt met tekort van bijna twee ton

Over het feest zijn de meningen voor het grootste deel positief. De viering van 200 jaar Best en het Alaparada festijn waren geweldig. De evenementen, die door het jaar werden gehouden sloegen aan en zetten Best op de kaart. Maar nu blijkt dat er een flink rouwrandje aan de viering van het jubileum kleeft. De organisatie van Alaparada zit opgescheept met een tekort van € 195.465 euro. Vandaag wordt er een raadsavond gehouden waar het tekort op de agenda staat.

De viering van 200 jaar Best moest bijzonder worden. Opgericht werd Comité 200 jaar Best. Bert van Drunen nam de voorzittershamer over van Johan van Noltes, die door ziekte moest afhaken. "Het comité kreeg van de gemeente de opdracht een feest in het kader van 200 jaar Best te organiseren", vertelt Bert van Drunen. "Wij kregen van de gemeente een bedrag van 100.000 euro waarmee de activiteiten bekostigd konden worden. Er werden onder andere een veelkorendag gehouden, er waren sportieve elementen, twee toneelvoorstellingen, er ging een reizende tentoonstelling door het dorp, er werden een verhalenwedstrijd en raamposterwedstrijd gehouden, een klompenrace en de festiviteiten werden afgesloten met de herdenking van de bevrijding van Best. Dat is allemaal naar tevredenheid verlopen." De klap op de viering van het jubileum moest het weekend in augustus worden. Onder de naam Alaparada werd een nieuwe stichting Festival Best opgericht. Van vrijdag tot en met zondag stond Best bol van de activiteiten. In het Wilhelminapark traden als hoofdacts de bekende bands Racoon en Di-Rect op. Bestenaren konden gratis naar één van de hoofdacts. Wie beide dagen wilde bezoeken moest een kaartje extra kopen. Het centrum van Best stond tijdens deze drie dagen bol van de activiteiten.

"Ik had twee petten op", zegt Bert van Drunen. "Als voorzitter van Comité 200 jaar Best werd ik door het college van burgemeester en wethouder geacht ook zitting te nemen in stichting Festival Best. Voor dit feest vroegen we bij de gemeente een bijdrage van 200.000 euro. Via Comité 200 jaar Best kon het geld in tranches naar Festival Best worden doorgestuurd. Ook over dit festival waren de meeste Bestenaren heel enthousiast. Er waren zelfs mensen die voorstelden om de kermis in te ruilen voor Alaparada."

Tekort
Werd in de aanloop gehoopt op een klein overschot in de exploitatie, de realiteit bleek anders. Er is een tekort van bijna 200.000 euro. "Er zijn diverse oorzaken aan te wijzen voor het tekort", zegt Van Drunen. "Wij gaan daar vanavond (dinsdag 3 december) op de raadsavond op in. Om het gat te dichten is door het college voorgesteld 137.000 euro ter beschikking te stellen, maar wij hopen op een tegemoetkoming van het hele bedrag. Er gaapt nog een gat van bijna 60.000 euro. Wij weten niet waar wij dat geld vandaan moeten halen."

Stichting Festival Best moest extra kosten maken voor beveiliging en verkeersregeling (€ 38.385). Voor verkooppunten en hekwerk werd € 80.651 uitgegeven. Voor het inhuren van personeel, derden en vrijwilligers werd € 71.316 uitgetrokken. De artiesten die optraden vergden een investering van € 160.999. Het tegenvallende weer op zaterdagavond, toen de regen met bakken uit de hemel viel, temperde de omzet van de bars. "Pas tegen half tien werd het droog en dan restten nog slechts enkel uren om er iets van te maken", aldus Van Drunen.

Ondernemers
Voordat Van Drunen kon beginnen met het optuigen van de organisatie van Festival Best zocht hij medewerking bij de horecaondernemers. Elf ondernemers deden mee. "Zij moesten daarvoor gecompenseerd worden", legt Van Drunen uit. "Afgesproken werd dat de ondernemers zelf tijdens de drie dagen van Alaparada niets zouden organiseren. Daar heeft men zich ook aan gehouden." Vier ondernemers trokken de organisatie van Alaparada mede van de grond. Van Drunen: "Veel mensen denken dat zij voor dit werk zijn betaald. Zij hebben zich echter ingezet als vrijwilliger, maar werden wel gecompenseerd voor de uren die zij erin staken."

Het college van burgemeester en wethouders was onaangenaam verrast dat het festival Alaparada, in opdracht van het comité uitgevoerd door de Stichting Festival Best, een relatief groot negatief resultaat heeft opgeleverd. "Dit baart ons zorgen, temeer omdat er een aantal ondernemers die goederen of diensten hebben geleverd aan Alaparada niet betaald kunnen worden. Dit straalt negatief af op het feest", aldus het college in een eerste reactie.

Scenario's
Het college stelt een aantal scenario's ten aanzien van het tekort. "Ten eerste: de raad besluit om geen financiële bijdrage te geven om het ontstane tekort aan te vullen. Het zal dan onvermijdelijk zijn dat de stichting failliet gaat. Ten tweede: de raad besluit om een financiële bijdrage te geven om het ontstane tekort geheel of gedeeltelijk aan te vullen. Hierbij zal dan moeten worden bepaald wat de omvang is van die bijdrage. Een kleine bijdrage zal een faillissement niet voorkomen, zoals bijvoorbeeld de meerkosten t.o.v. de begroting op gebied van veiligheid (ca 50.000 euro). Een beperkte en gerichte bijdrage (ca 20.000 euro plus de eerder genoemde 50.000 euro), zoals bijvoorbeeld de meerkosten en het alleen betalen van Beste ondernemers, zal mogelijk op juridische bezwaren stuiten. Ook hiermee wordt een faillissement niet voorkomen.

Substantieel
Een bijdrage om een faillissement te voorkomen zal ook substantieel moeten zijn, maar niet per definitie het gehele tekort moeten aanvullen. Het gaat er hier dan om het tekort van kosten aan te vullen, die voor de inwoners zijn gemaakt. Op basis van de documenten is het eenvoudiger om een inschatting van de kostenposten te maken, die niet direct gerelateerd zijn aan het feest voor de inwoners. Dit zou een bedrag van maximaal 57.865 euro zijn, dit tekort moet dan door de stichting Festival Best worden opgelost. In deze optie zou de bijdrage in het tekort vanuit de gemeente minimaal 137.600 euro zijn. Wij hebben het dan over de oprichtingskosten van stichting Festival Best; materieel; reservering; afdracht horeca deelnemers en vergoeding management en organisatie."

Meer berichten