Logo groeiendbest.nl
Evelien Hommes, Joep Toebes en Maud Madsen.
Evelien Hommes, Joep Toebes en Maud Madsen. (Foto: )

Studenten Heerbeeck College zetten zich in voor Amara Foundation in Kenia

De voorbereidingen voor de reis naar het verre Kenia zijn in volle gang. Zeven leerlingen van het Heerbeeck International College (5 vwo) gaan in februari volgend jaar naar Kisumu in Kenia om zich in te zetten voor de Amara Foundation. In december wordt er op school een kerstbingo gehouden, die geld in het laatje moet brengen. In januari volgt nog een benefietdiner in restaurant De Buffel. Vijftig procent van wat bij elkaar wordt gehaald gaat naar het goede doel, de andere helft wordt besteed aan de reis naar het Afrikaanse land.

Amara betekent ondersteuning in het Kiswahili. "Wij bieden hulp aan ouderloze, kansarme en gehandicapte kinderen op het gebied van opvang en zorg, scholing, therapie en hulpmiddelen in Kisumu in Kenia", legt Evelien Hommes, een van de bestuursleden van de foundation en leerkracht natuurkunde/science en tech op het Heerbeeck College, uit. "Daarnaast bieden we hulp aan volwassenen en aan kansarme jongeren. Dit doen we door middel van vier kleinschalige projecten."

Binnen Project Zorg ondersteunt de stichting de dagelijkse zorg voor ongeveer 70 kinderen, in de leeftijd van 0 tot 12 jaar van het St. Clare Childrenshome. Op het terrein is ook een school aanwezig. "We ondersteunen bij (op)voeding, personele lasten en energiekosten. Door het inzetten van vrijwilligers vanuit Nederland, ondersteunen we soms met mankracht."

Therapie 
Binnen het project Sport steunt de foundation voetbalvereniging Urusi, uit de wijk Manyatta in Kisumu. Deelname aan de competitie wordt gefinancierd en er worden zoveel mogelijk voetbalmaterialen vanuit Nederland meegebracht.

Het derde project is therapie. Gehandicapte kinderen en hun ouders worden ondersteund door de financiering van therapie in het plaatselijke ziekenhuis, het vervoer naar het ziekenhuis en door hen te voorzien van hulpmiddelen. Hommes: "Een aantal van deze kinderen zijn inmiddels zo ver dat zij naar school kunnen. Dit ondersteunen we door het betalen van schoolgeld, schooluniform en indien noodzakelijk betaling van vervoerskosten."

Het vierde project is het op kleine schaal ondersteunen van volwassenen. Dit gebeurt door middel van een donatie of een lening. Het doel is om de volwassenen de kans te geven een zelfstandig bestaan op te bouwen. Het geld kan besteed worden aan tijdelijke ondersteuning in levensonderhoud, aan onderdak, aan het volgen van een opleiding of aan het starten of vergroten van een eigen business (vorm van microkrediet). "Onze overheadkosten zijn erg laag", legt Hommes uit. "Negenennegentig procent van het geld dat wij bij elkaar brengen, wordt in Kenia besteed aan de projecten."

Eenmalig
Joep Toebes en Maud Madsen, beiden 16 jaar, stralen van enthousiasme. "Dit wordt een unieke ervaring", zegt Toebes. "Met school naar Kenia, die kans krijg je maar één keer in je leven. Dit is eenmalig, je vergeet het nooit meer. Je komt op plekken waar je anders niet kunt komen. Wij gaan als vrijwilligers en zien het als een verrijking van ons leven. De reis duurt dertien dagen." Om in aanmerking te komen voor de trip moesten liefhebbers een motivatiebrief schrijven. Op basis daarvan werd besloten wie mee mocht.

Het gezelschap bestaat uit tien personen. Zeven leerlingen (naast Maud en Joel gaan mee Kas van de Meulengaaf, Floor van de Laar, Anne Wilting, Wouter Trieling en Carmen Köhler), twee docenten en Evelien Hommes namens de stichting. "Het is de bedoeling dat wij in Kenia de handen uit de mouwen steken", zegt Madsen. "Wij gaan onder andere de school schilderen, rolstoelen in elkaar zetten en een schoonmaakactie houden. Onze ouders staan achter ons, maar vinden het wel spannend dat wij naar Afrika gaan."

Overleg
Elke week komen de leerlingen bij elkaar om de voortgang van de voorbereidingen te bespreken. "Wij organiseren nu vooral activiteiten, die geld opleveren", zegt Madsen. "Wij hebben al een filmavond gehouden. Op 16 december houden wij op school een kerstbingo. Bedrijven hebben de prijzen, die gewonnen kunnen worden, gesponsord. Een kaartje voor de bingo kost 10 euro. Daarvoor krijgen bezoekers een hapje en een drankje en de éérste bingokaart. De volgende bingokaarten kosten 2,50 euro per stuk."

"Op 13 januari wordt de benefietdineravond in restaurant De Buffel gehouden", vult Toebes aan. "Wij kunnen 90 mensen plaatsen." Kaarten voor de bingoavond kunnen worden besteld via expeditiekenia@heerbeeck.nl. Kijk voor meer informatie op www.amarafoundation.org.

Meer berichten