Logo groeiendbest.nl
Foto:

Najaarsbijeenkomst Stichting SamenspraakBest

Aan de taalontwikkeling van een groot aantal Bestenaren moet het nodige worden gedaan. Meer dan 3000 inwoners van Best zijn laaggeletterd. Dat betekent dat zij niet of moeilijk kunnen lezen en schrijven. Wethouder Wilma van der Rijt deelde dit vorige week woensdag de aanwezigen op de Najaarsbijeenkomst van Stichting SamenspraakBest in Bestwijzer mee.

"De Najaarsbijeenkomst is bedoeld als blijk van waardering voor de vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten om anderstaligen, die in de gemeente Best wonen, te helpen met het leren van de Nederlandse taal en hen bekend te maken met de Nederlandse cultuur", legde Nico Vrijenhoek, voorzitter van Stichting SamenspraakBest uit. "Taalcoaches en hun taalmaatjes zijn welkom op deze avond."

Marike Lukkien legde namens de stichting, die 14 jaar bestaat, uit dat er in al die jaren een paar honderd anderstaligen zijn geholpen. "Op dit moment hebben wij 45 taalkoppels actief. Er ontstaan vaak leuke contacten. Naast het leren van de taal en de Nederlandse cultuur leren kenen, is het ook belangrijk om verbinding te leggen en mensen op te nemen in de samenleving. Wij hebben een taalmaatjesproject en een Taalklas. De Taalklas is voor mensen die de inburgering hebben gehaald, maar hun niveau willen verbeteren."

Communicatie
Wethouder Van der Rijt sprak de aanwezigen ook toe. "Toen ik net in Best wethouder was, kwam Nico Vrijenhoek bij mij op bezoek om kennis te maken. Stichting Samenspraak is bij mij blijven hangen. Waarom? Zij doen iets met elkaar. In het sociaal domein is communicatie heel belangrijk. Deze stichting heeft aan die communicatie een enorm belangrijk bijdrage geleverd. Nu het Taalhuis Best is geopend, kunnen Samenspraak en Taalhuis de samenwerking opzoeken. We kunnen immers niet om taal en spraak heen. Als je kunt spreken en de taal beheerst gaat er een wereld voor je open. Mensen leren zelfstandig te zijn."

Taalhuis
Lisa Boons, beleidsmedewerkster van de gemeente, en Ans van Kuijk, coördinator van het Taalhuis, vertelden meer over het aanbod voor volwassenen. "Het Taalhuis Best richt zich op NT1, mensen waarvoor Nederlands hun moedertaal is. Samenspraak richt zich op NT2, mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben. Het is zaak om te bezien hoe we beide partijen met elkaar kunnen verbinden en de samenwerking kunnen invullen", aldus Lisa Boons.
"Wij zijn met het Taalhuis op zoek naar mensen, die in Nederland zijn opgegroeid en niet goed kunnen lezen en schrijven. In Best zijn er dat meer dan menigeen denkt", vulde Ans van Kuijk aan. "Wij gaan op bezoek bij bijvoorbeeld Voedselbank of schuldhulpverlening. En wij bezoeken bedrijven en scholen. Wij hopen dat mensen, die laaggeletterd zijn, naar ons worden doorverwezen. Wij stellen ons laagdrempelig op en willen niemand tussen de wal en het schip laten vallen. Inmiddels hebben wij dertien vrijwilligers, die zich inzetten, maar wij kunnen nog altijd meer vrijwilligers gebruiken. De vrijwilligers worden geschoold. De mensen die van het Taalhuis gebruik willen maken, hoeven geen kosten te maken. Het is helemaal gratis."
Op maandag wordt er in Cultuurspoor spreekuur gehouden van 18 tot 19 uur en op donderdag van 14 tot 16 uur. Geïnteresseerden kunnen daar binnenlopen. Bellen naar 0623655409 kan ook.

Taalcafé
Op maandagmiddag van 12.45 tot 15.00 uur wordt in Bestwijzer het Taalcafé gehouden. In tegenstelling tot de naam doet vermoeden, wordt er zeker geen alcohol geschonken.
"Iedereen is welkom, je hoeft je niet aan te melden voor het Taalcafé, dat wordt gerund door vrijwilligers", vertelde een medewerkster van WBO.

Meer berichten