Logo groeiendbest.nl
Toneelstichting Ons Eygen Landt trakteerde de bezoekers op vermakelijk en absurdistisch theaterspel met het stuk 'Grof Schandaal!' Foto: Marijke Vermeulen
Toneelstichting Ons Eygen Landt trakteerde de bezoekers op vermakelijk en absurdistisch theaterspel met het stuk 'Grof Schandaal!' Foto: Marijke Vermeulen (Foto: )

'Grof Schandaal!' opnieuw bijzondere productie Ons Eygen Landt

Met het toneelstuk 'Grof Schandaal!' ging toneelstichting Ons Eygen Landt een grote uitdaging aan. Het thema van het stuk, passend in het jubileumjaar Best 200, riep gemengde gevoelens op.

Was oud-burgemeester Groffen tijdens de Tweede Wereldoorlog een vriend van de Duitsers of juist niet? Werd aan het einde van het verhaal duidelijkheid geboden, de toeschouwer mag het zeggen. Een boeiend spel in de Lidwinakerk zette het publiek aan tot nadenken. Na afloop bleef bij menigeen de frons op het voorhoofd zichtbaar. "Ik moet het even laten bezinken", reageerde een toeschouwer. Voor de uitvoering van Grof Schandaal werd uitgeweken naar de Lidwinakerk, omgebouwd tot bovenaardse Ruimte des Oordeels. 't Tejaterke, normaal het speelterrein van Ons Eygen Landt, kon de grootschalige opzet niet aan. Grof Schandaal werd geschreven door Anne Hogewind en Maurice van Dinther. In totaal telde de productie 140 medewerkers, van jong tot oud. Leden van harmonie St. Caecilia zorgden voor de muzikale inbreng en Musical- en Yogastudio Batico en In2dfance verzorgden de dansacts.

Flashbacks 
De mogelijkheden van de Lidwinakerk werden goed uitgebuit. Regisseur Suzanne van Straten was meteen enthousiast toen ze ruime kerk aanschouwde. Om goed uit te kunnen pakken was een groot licht podium gemaakt, dat als centrale speelplek diende. Op het tweede speelvlak hoger in de kerk werden uitstapjes of flashbacks getoond, die gebeurtenissen uit het verleden toonden. Ze moesten vanuit de visie van de aanklager (een uitstekende rol van Tamara Meijer) en burgemeester Groffen (goed neergezet door Ruud op den Kamp) verklaringen geven over hoe zaken waren gelopen in het verleden. Uiteraard waren aanklager en burgemeester het niet met elkaar eens. Was Groffen goed of fout tijdens de oorlog? En had hij later toen zijn straf, tien jaar werd hem het kiesrecht ontzegd, erop zat terug mogen keren als wethouder toen zijn partij in 1962 vier zetels in de raad bemachtigde? In het midden op een hoog katheder zetelde de rechter, een prima rol van Sophie van de Meerendonk. Rechts op het podium zaten convictionarissen, die de verwarring over het goed of fout zijn van Groffen alleen maar groter maakten.

Dialogen
Voor de pauze stonden de dialogen centraal, na de pauze werd er op verschillende manieren spektakel geboden. Het leidde tot vermakelijk en absurdistisch theater. Als toeschouwer was het soms lastig om de rode draad van het verhaal niet uit het oog te verliezen. "Ik wil buiten de gebaande paden gaan, iets doen wat het publiek niet verwacht", liet de regisseur vooraf weten. Dat is haar in ieder geval gelukt. Grof Schandaal is een uniek stuk dat langzaam indaalt en waar menigeen nog meerdere keren aan terugdenkt. Wat is goed of fout? Afhankelijk van welk perspectief het wordt bekeken, is misschien het antwoord te geven. Maar in de situatie van Groffen blijft onduidelijkheid overheersen.

Meer berichten