Logo groeiendbest.nl
De feestelijke uitreiking van de cheques in Prinsenhof. Foto: Marijke Vermeulen
De feestelijke uitreiking van de cheques in Prinsenhof. Foto: Marijke Vermeulen

Rabobank Best deelt ruim 40.000 euro uit op Rabo ClubSupport in Prinsenhof

De grote zaal van Prinsenhof was vorige week dinsdag door Rabobank Best afgehuurd om verenigingen, instellingen en organisaties blij te maken. In totaal werd er ruim 40.000 euro verdeeld over 58 verenigingen. Afhankelijk van het aantal behaalde stemmen werden cheques uitgereikt met bedragen die varieerden van € 68,32 voor zang- en theatergroep KLIK tot € 3310 voor Bijna Thuishuis De Vlinder.

Aan de deur van Prinsenhof werden de bezoekers van de avond feestelijk en spontaan ontvangen door zang- en theatergroep KLIK uit Best. Met Rabo ClubSupport stelt Rabobank Regio Eindhoven een deel van haar winst beschikbaar voor ondersteuning van verenigingen en stichtingen. Het bedrag dat Rabobank Regio Eindhoven ter beschikking stelt is 400.000 euro. Tijdens de uitreikingsavonden van Rabo ClubSupport worden cheques uitgereikt aan de deelnemers van de actie in de kernen behorend bij Rabobank Regio Eindhoven: Veldhoven/Wintelre, Eindhoven, Oirschot, Best, Son en Breugel, Nuenen, Geldrop en Heeze-Leende. De deelnemers zijn clubs, verenigingen en stichtingen die door het voeren van campagne stemmen van de leden van Rabobank Regio Eindhoven geworven hebben. Elk Rabobanklid kon 5 stemmen uitbrengen. Deze stemmen verdeelden het totaalbedrag van 400.000 euro. De clubs hoorden tijdens de uitreikingsavond welk deel van deze 400.000 euro zij tegemoet konden zien.

Verbinding
René van der Heijden, directeur Rabobank Best, presenteerde de avond in Prinsenhof. "Met Rabo ClubSupport gaan wij back to base", sprak Van der Heijden de vertegenwoordigers van de verenigingen in de zaal toe. "Wij willen meer dan de afgelopen jaren de verbinding met de lokale gemeenschap verstevigen. Rabobank Best is gefuseerd met Rabobank Regio Eindhoven om de continuïteit in de dienstverlening te waarborgen. Daarnaast pretendeert de bank lokaal heel dichtbij te zijn. Door de fusie leek het erop dat de afstand tot onze klanten was vergroot. De veranderingen in bankenland waren de afgelopen jaren groot en het contact met onze klanten was wat verloren gegaan. Dat willen wij niet. Wij willen met ons team in de Bestse gemeenschap staan. Daarom gaan wij in Best actief aan de slag met een aantal thema's. Het doel van deze avond is enerzijds kennis maken met de Rabobank en haar medewerkers die in de zaal aanwezig zijn en de uitreiking van de cheques."

Vertegenwoordiger
Het totale bedrag dat Rabobank Regio Eindhoven ter beschikking stelt voor Rabo ClubSupport: is 400.000 euro. Het aantal stemmende leden van Rabobank Regio Eindhoven was 10.538. Per stem betekende dat een bedrag van € 7.59. Het totaal aantal deelnemende verenigingen aan Rabo ClubSupport Regio Eindhoven was 751, het aantal deelnemende verenigingen uit Best bedroeg 58. De Bestse verenigingen konden samen € 40.475,20 verdelen. De uitreiking van de eerste 25 cheques verliep vlot. Na een intermezzo met enkele optredens werd een volgende groep cheques uitgereikt. Voor de laatste tien cheques nodigde Van der Heijden een vertegenwoordiger per vereniging op het podium.

Bestse doelen
De grote bedragen gingen naar verenigingen als Best Vooruit, Zonnebloem, Voedselbank en 123Doedagen. Jan Pieter Been, voorzitter van voetbalvereniging Best Vooruit, kreeg een cheque overhandigd van € 1206,96. "Wij stellen dit bedrag ter beschikking aan onze Bestse doelen, die wij door het jaar heen al steunen", sprak Been. "Dat zijn Bijna Thuis De Vlinder, vakantiehuis De Sprinkhaan en Stichting Leergeld. Hiermee nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid."

Bijna Thuis De Vlinder gebruikt het geld van de Rabobank (€ 3310) voor het opleiden van vrijwilligers. "Wij zoeken nog altijd vrijwilligers voor aan het bed bij mensen in hun laatste levensfase", sprak de vertegenwoordiger van het hospice. "Het geld dat wij vanavond mochten ontvangen gaan wij inzetten om onze vrijwilligers op te leiden zodat zij kwalitatief een nog betere bijdrage kunnen leveren. Wij zorgen voor bagage zodat zij hun werk kunnen doen." De Voedselbank zet het gekregen bedrag, 2740 euro, in voor de aanschaf van een nieuwe koelbus.

 

Meer berichten