Logo groeiendbest.nl
Afgelopen donderdag 24 oktober werd op verschillende plekken de bevrijding herdacht. Foto: Marijke Vermeulen
Afgelopen donderdag 24 oktober werd op verschillende plekken de bevrijding herdacht. Foto: Marijke Vermeulen

Herdenking 75-jarige bevrijding sluit jubileum Best 200 jaar officieel af

Met het herdenken van de 75-jarige bevrijding van Best werd vorige week donderdag het jubileumjaar Best 200 officieel afgesloten. In het kader van het jubileum Best 200 jaar worden nog wel enkele activiteiten gehouden dit jaar, onder andere het toneelstuk Grof Schandaal door toneelstichting Ons Eygen Landt.

Commissaris van de Koning Wim van de Donk was naar Best gekomen om de festiviteiten op te luisteren. Samen met burgemeester Hans Ubachs onthulde Van de Donk in de Koetshuistuin een fraai mozaïekbankje, een Brabants benkske zoals Van de Donk het noemde, tere van 200 jaar Best. Enkele leden van de Jeugdraad namen als eersten plaats op de bank. Voorafgegaan door Dutch pipes and drums uit Tilburg ging het gezelschap omstreeks 18.00 uur richting Koetshuistuin. Van de Donk feliciteerde Best met het 200-jarig bestaan. "Is 200 jaar nu zoveel?" vroeg Van de Donk zich af. "In ieder geval is het een betekenisvolle tijd om gemeente en gemeenschap te zijn. In 1819 scheidde Best zich bij Koninklijk Besluit af van Oirschot. Tegenwoordig gaat dan wel anders. Er is veel veranderd. Wat niet verandert is een fatsoenlijk openbaar bestuur waar wij, die vrijheid en democratie respecteren, het voor het zeggen hebben. De inzet van veel vrijwilligers is een feest voor de gemeente. Dat is Brabant op z'n best. We kennen ook het fenomeen buurten. Ook dat is Brabant op z'n best, het is zelfs tot kunst verheven. Elkaar vertrouwen en ontmoeten is een mooie traditie. Daarom bieden wij dit benkske aan."

Schots Gedenkteken
Daarna verplaatste het gezelschap zich naar het Schots Gedenkteken iets verderop in de Koetshuistuin. Muziek van de Dutch pipes en drums met solist Willie McVean, harmonie St Caecilia, de koren Sing4You, Sol en Open Noot omlijstte de herdenking van 75 jaar bevrijding Best. Harry Smits van Comité Herdenkingen Best keek terug naar de historie en noemde het Schots Gedenkteken een monument dat de strijd in 1944 symboliseert. "De Bestse bevolking was grotendeels geëvacueerd", sprak Smits. "Van de 1100 woningen in die tijd waren er 130 helemaal verwoest. Best was één grote puinhoop en de verliezen waren groot." Burgemeester Hans Ubachs vond dat wij strontverwend verwend zijn. "Niemand komt om van de honger, niemand duikt in vuilnisbakken. Niemand hoeft te vrezen voor mensen die aan de macht zijn. Terwijl Eindhoven al was bevrijd, moesten de mensen in Best nog ruim een maand wachten op de bevrijding, omdat het in handen van de Duitsers was. Ruim een maand leefden de Bestenaren tussen hoop en vrees. Vrede, democratie, vrijheid en vrijheid van meningsuiting vinden wij nu vanzelfsprekend. We moeten zorgen dat die vrijheid niet meer wordt beperkt. Daarom vraag ik één minuut stilte." Vervolgens werden kransen en bloemstukken bij het Schots Gedenkteken gelegd door de Commissaris van de Koning Wim van de Donk, burgemeester Hans Ubachs, leden van de Jeugdraad, een afvaardiging van de veteranen en de koren. Daarna werden de Schotse, Britse en Nederlandse volksliederen gespeeld en gezongen. Emma Aberson hield een voordracht met als thema 'Geef de vrijheid door'.

Herdenkingspenning 
Na de plechtigheid volgde een fakkeloptocht naar de Lidwinakerk waar door Muzikale Oktober Best het Bevrijdingsconcert werd uitgevoerd. Bert van Drunen, voorzitter van het comité 200 jaar Best, wees op het officiële einde van de feestelijkheden in kader van 200 jaar Best. Hij overhandigde een zilveren legpenning aan Wim van de Donk. Burgemeester Ubachs keek terug op een prachtig jaar met verschillende evenementen. "Er staan nog enkele activiteiten op stapel", aldus de burgemeester, "maar we hebben er ook veel achter de rug. Ik heb veel waardering voor de inzet van vrijwilligers en professionals in het afgelopen jaar. We hebben 200 jaar Best achter de rug. De vraag is wat er voor ons ligt. Dit jaar zijn we gegroeid naar 30.000 inwoners. De verwachting is dat we stijgen naar 32.000 tot 34.000 inwoners. We hopen op een groei met behoud van kwaliteit." Ubachs overhandigde Bert van Drunen als dank een speciale herdenkingspenning. De goed gevulde Lidwinakerk genoot zichtbaar van de optredens, die op het Bevrijdingsconcert werden geboden. Virtuoos was het optreden van violiste Olga Artyugina met pianist Alexei Shpakov. Ook in het Libertrio hadden beiden een grote rol, samen met Anton Stachev met zijn bajan.

 

Meer berichten