Logo groeiendbest.nl
Foto:

Vijfde boek Toon Gruijters verschenen

Van Bestenaar Toon Gruijters verscheen vorige week zijn vijfde boek met als titel 'Als dat nog eens zou kunnen'. Toon Gruijters (88) haalt herinneringen op aan mensen, die op zijn levenspad kwamen. "Ik heb een boeiend leven gehad, waarin ontelbare mensen mijn pad kruisten", zegt de schrijver. "Daaruit heb ik er een aantal geselecteerd waaraan ik bijzondere herinneringen heb overgehouden. Zij leven niet meer. Maat wat zou het fijn zijn geweest als ik nog eens de gelegenheid had gekregen met hen in contact te kunnen komen. Van hen bleven echter slechts de boeiende verhalen."

Vorige week overhandigde Gruijters zijn nieuwe boekwerk aan Ingrid van Beek, directeur/bestuurder van CultuurSpoor. Ingrid van Beek schreef ook het voorwoord voor 'Als dat nog eens zou kunnen'.
"Het overkomt mij regelmatig dat ik terugdenk aan bepaalde overledenen, die voor mij een bijzondere betekenis hadden", vertelt Toon. "Ik doel vooral op contactpersonen in zakelijk of verenigingsverband en waar tussen hen en mij een bepaalde band was gegroeid. Er is nog een categorie die in mijn gedachten opkomt, namelijk zij die ooit zijn vertrokken. Van beide categorieën komen herinneringen boven drijven waarbij tegelijk een soort spijt ontstaat, dat ik graag die persoon nog eens gesproken had willen hebben. Alsof onze verhouding nog niet af is. Als ik zo'n persoon in gedachten krijg, komen beleving en ervaring op die leiden tot 'Wat zou het toch fijn zijn als ik nog eens met haar of hem van gedachte zou kunnen wisselen.' Dat gevoel wil ik met de lezer delen. Belangrijk is te melden dat ik alle namen verzonnen heb. Ik wil voorkomen dat nabestaanden bezwaar zouden kunnen maken door gebeurtenissen te lezen die voor hen onbekend of discutabel of kwetsbaar waren."

Latere leeftijd
Toon Gruijters nam de schrijfpen ofwel de computer pas op latere leeftijd ter hand. "Ik was al een poos met pensioen. Een andere liefhebberij, waar ik nogal wat tijd in stak, was mijn muziekleven. Dat bestond voornamelijk uit het leiden van koren. En dat was de reden dat ik ging schrijven, namelijk over mijn rol als koordirigent. Daarmee ontstond mijn eerste schrijfresultaat. Maar geleidelijk aan werd dat schrijven een behoefte. En ontstond boek 2, boek 3 en 4 en nu boek 5. Of het hier bij blijft, weet ik niet. Misschien ontstaat de ambitie voor een volgend boek."
Het boek is alleen te koop bij Bruna in winkelcentrum Boterhoek. Kosten € 8,50.

Meer berichten