Logo groeiendbest.nl
Van links naar rechts: Hans Schouten, productieleiding; René van der Heijden, directeur Rabobank; Wil van de Wiel en Willem Verder (bestuur Ons Eygen Landt); Mark van Oers, productieleiding; Suzanne van Straten, regisseuse.
Van links naar rechts: Hans Schouten, productieleiding; René van der Heijden, directeur Rabobank; Wil van de Wiel en Willem Verder (bestuur Ons Eygen Landt); Mark van Oers, productieleiding; Suzanne van Straten, regisseuse.

Rabobank Best ondersteunt Grof Schandaal!

De productie Grof Schandaal! van 1 tot 9 november zes keer door Ons Eygen landt uitgevoerd in de Lidwinakerk, wordt financieel ondersteund door de Rabobank Best.Uit handen van directeur René van der Heijden ontving het bestuur van Ons Eygen Landt afgelopen maandag een cheque t.w.v. € 3.500. De cheque werd overhandigd in de Lidwinakerk met op de achtergrond een deel van het decor van de productie en een aantal spelers.

Vanaf nu wordt er gerepeteerd in de Lidwinakerk, waar spelers, figuranten, muzikanten en dansers alvast kunnen wennen aan decor, speelvloer en akoestiek van de ruimte. De Lidwinakerk leent zich bij uitstek voor een zo grootschalige productie. Er is plaats voor zo'n 500 bezoekers, de vloer van de kerk loopt op en sinds de verbouwing van de kerk zijn er de nodige theaterfaciliteiten gerealiseerd. Zo kan het publiek vertoeven in een mooie foyer vóór de voorstelling, in de pauze en daarna. Er is een grote bar, waar koffie, thee, frisdrank en licht alcoholische dranken geschonken worden. Koffie en thee wordt vóór de voorstelling gratis geserveerd. De spelers en medewerkers kunnen van diverse ruimtes gebruik maken voor het verkleden, de schmink en om te verpozen tijdens de pauze. Kortom een ideaal theater voor spelers en publiek, met een prima akoestiek.

Bijzondere expositie
Naast het bijwonen van de voorstelling is er voor het publiek een kleine, maar zeer interessante expositie ingericht. Met unieke, authentieke, correspondentie over Burgemeester Groffen tijdens en na de oorlogsjaren. Brieven van voor- en tegenstanders kunt u nalezen, van de pastoor tot en met de minister-president.
Een korte samenvatting van het verhaal: In 2019 proberen we ons een oordeel te vormen overhet handelen van oorlogsburgemeester Groffen. Voor- en tegenstanderts komen aan het woord, En Groffen wordt daarbij persoonlijk aan de tand gevoeld. Veelal op absurdistische wijze waarbij humor niet ontbreekt. Omdat we in het heden spelen krijgt het verhaal ook een actuele betekenis. Goed of fout is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt.

Vrije verkoop
Vanaf half augustus heeft iedereen bij Plus supermarkten in Best kunnen sparen voor korting op toegangskaarten. Deze voordeelactie is nu afgelopen. Vanaf 1 oktober kan er door iedereen voor de reguliere prijs van € 13,50 voor alle avonden kaarten besteld worden, 1, 2, 5, 7, 8 en 9 november.

Meer informatie en ticketverkoop vindt u www.onseygenlandt.nl. Indien u op problemen stuit bij het online bestellen dan kunt u mailen naar:
kaartverkoop@onseygenlandt.nl.

Meer berichten