Logo groeiendbest.nl
Met het aansnijden van een grote taart werd de opening van de Vrijwilligersacademie gevierd.
Met het aansnijden van een grote taart werd de opening van de Vrijwilligersacademie gevierd. (Foto: )

WBO start Vrijwilligersacademie

In buurthuis Kadans werd vorige week door wethouder Wilma van der Rijt de Vrijwilligersacademie officieel geopend. Met het aansnijden van een grote taart in aanwezigheid van een aantal cursisten werd de opening feestelijk gevierd. De Vrijwilligersacademie is een samenwerking van WBO, gemeente en partnerorganisaties.

"Als WBO willen wij zelf zorgdragen voor de ondersteuning, coaching en waardering van mensen die zich vrijwillig inzetten voor andere bewoners van Best", legde Ronald van Litsenburg van WBO uit. "Ze leren bij de vrijwilligersacademie de belangrijkste vaardigheden om hun werk zo goed mogelijk te doen. Door het opzetten van de academie willen wij de krachten bundelen van aanbieders van cursussen en workshops en deze onder de aandacht brengen van zoveel mogelijk vrijwilligers en mantelzorgers", vult Jana Pavlova, coördinator vrijwilligers bij WBO, aan. "Inmiddels kunnen we met onze samenwerkingspartners al zo'n 40 cursussen en workshops aanbieden."

Werkplezier
De vrijwilligersacademie traint vrijwilligers en mantelzorgers en beroepskrachten, die met de doelgroepen samenwerken. Wilma van der Rijt: "De deelnemers geven aan dat dit bijdraagt aan het werkplezier, motivatie en persoonlijke ontwikkeling van iedereen, die voor een ander zorgt. De vrijwilligersacademie moet een vraagbaak en steun in de rug worden van vrijwilligers en mantelzorgers. WBO is een goede plek om deze academie op te zetten."

Kartrekker 
WBO onderzoekt steeds welke behoeftes er leven bij de vrijwilligers en mantelzorgers. "Er wordt meer en meer gevraagd van vrijwilligers en mantelzorgers. Door de transformatie wordt de druk op hen opgevoerd. Wij voelen ons als WBO verantwoordelijk als kartrekker en willen hun wensen ophalen en activiteiten opzetten, die beantwoorden aan de vraag van vrijwilligers en mantelzorgers", geeft Van Litsenburg aan. "Daarom moeten wij ervoor zorgen dat ze deskundig worden in de dingen, die ze doen."

Kwaliteit
Naast cursussen en workshops, die de kwaliteit van de vrijwilliger of mantelzorger verbetert, biedt de vrijwilligersacademie ook waarderingsactiviteiten aan. Jana Pavlova: "De trainers en aanbieders zijn enerzijds medewerkers van WBO, anderzijds externen. Denk daarbij aan partnerorganisaties als MEE, Lumens, Gehandicapten Platform Best, Nibud en Archipel. Ook mensen vanuit het bedrijfsleven, die dit doen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen worden ingezet. Daarnaast werken we op aanvraag en kunnen we maatwerk leveren aan groepen of organisaties."

Geïnteresseerd in een cursus of workshop? Kijk dan op www.wbo.nl/vrijwilligers-academie of bel 770110. Vrijwel alles cursussen en workshops worden gratis aangeboden.

Meer berichten