Logo groeiendbest.nl
De acht deelnemende bedrijven aan Jong Ondernemen haalden 8752,38 euro op. Rechts staat Wauter Setz.
De acht deelnemende bedrijven aan Jong Ondernemen haalden 8752,38 euro op. Rechts staat Wauter Setz. (Foto: )

Leerlingen Heerbeeck College zamelen via Jong Ondernemen geld in voor goed doel

Studenten van het Heerbeeck College moeten een profielwerkstuk maken. In plaats van het profielwerkstuk kunnen ze er ook voor kiezen om via Jong Ondernemen met een groep studenten een bedrijf op te zetten. Wauter Setz, één van de leerlingen van het Heerbeeck College, nam afgelopen jaar deel aan Jong Ondernemen. Zijn groep gaf onder de naam Speak Freak een serie lessen Engels aan basisscholieren en doneerde het bedrag (4861,31 euro) dat zij bij elkaar brachten aan KiKa, de stichting Kinderen Kankervrij. De acht deelnemende bedrijven behaalden een gezamenlijke winst van 8752,38 euro.

Jong Ondernemen werd tien jaar geleden opgezet. Het is de bedoeling dat leerlingen hun eigen bedrijf oprichten. Door het ook echt in de praktijk te brengen, leren ze wat daar allemaal bij komt kijken. "Afgelopen schooljaar hadden we acht verschillende bedrijven: vijf bedrijfjes van vwo-5 leerlingen en drie bedrijfjes van havo-4 leerlingen", zegt Mariska de Bruijn, communicatie- en PR medewerkster van het Heerbeeck College. "Bij Jong Ondernemen werken alle bedrijven elk jaar voor één gezamenlijk goed doel. De leerlingen bepalen zelf aan welk goed doel ze de winst, die ze met hun bedrijven maken, doneren."

Ondernemende houding
Onderwijs bereidt jongeren voor op een succesvolle toekomst op de arbeidsmarkt. Vroeger werkten mensen hun hele leven voor één baas, vijf dagen per week, van 09.00 tot 17.00 uur. Tegenwoordig wisselen we vaak van baan en werken bedrijven veel met flexwerkers. Om goed te functioneren in deze snel veranderende arbeidsmarkt is het noodzakelijk dat jongeren een ondernemende houding ontwikkelen. Zo kunnen ze inspelen op de veranderingen op de arbeidsmarkt en weten ze waar hun talenten liggen, is de achterliggende gedachte van Jong Ondernemen.

"Met de ondernemerschapsprogramma's van Jong Ondernemen ontdekken en ontplooien leerlingen hun talenten en ontwikkelen ze een ondernemende houding. Ze ervaren op een betekenisvolle en levensechte manier welke mogelijkheden en kansen er zijn voor hun ondernemende toekomst. Deze ondernemende houding geeft ze een voorsprong op de arbeidsmarkt", staat op de website van Jong Ondernemen te lezen.

Dienst
Leerlingen kiezen in de loop van hun schoolloopbaan voor het maken van een profielwerkstuk of zetten via Jong Ondernemen een bedrijf op. Veel Jong Ondernemen bedrijfjes proberen een product aan de man te brengen. Wauter Setz (17) zette met zijn medeleerlingen een dienst op. "In augustus 2018 pakten wij het idee op om Engelse lessen te verzorgen voor leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Bestse basisscholen. Een voorbereiding op wat ze op voortgezet onderwijs kunnen verwachten. We hebben zelf, in samenwerking met het Heerbeeck College, een programma opgezet dat acht lessen omvat. Wij hebben leerdoelen opgesteld, lesmateriaal ontwikkeld, PowerPointpresentaties gemaakt, enzovoorts. In de lessen kwamen aan bod: grammatica, lezen, schrijven, spreken en vocabulaire. De reacties van de kinderen van de basisschool waren heel positief. Per les kregen we feedback, zodat we die in de volgende les konden meenemen. Als ondernemer ben je namelijk nooit klaar."

Reclame
Via een artikel in Groeiend Best, een brief aan de Bestse basisscholen, een presentatie op de scholen, een flyer op de open dag op het Heerbeeck College en het ophangen van posters maakte het bedrijfje reclame. "We hadden gerekend op 20 deelnemers, maar er meldden zich maar liefst 122 leerlingen aan", aldus Wauter. "We moesten voor het geven van de lessen zelfs hulp inroepen van andere vwo-5 leerlingen. De basisschoolleerlingen betaalden per les 5 euro, net zoveel als voor een tutorles op school. Het goede doel waar het geld naartoe is gegaan, hebben we met alle acht bedrijfjes gezamenlijk gekozen."

De groep Speak Freak overweegt of ze dit jaar opnieuw een lessencyclus Engels kan verzorgen. "Je moet als bedrijf met veel meer zaken rekening houden. Je krijgt te maken met meer wettelijke regels, je hebt ook te maken met de belasting, er moeten klaslokalen worden geregeld, en nog veel meer zaken uitwerken. Je bent dan echt aan het ondernemen."

Meer berichten