Logo groeiendbest.nl
Ds. Martin Kroon neemt afscheid van protestantse gemeente. Foto: Bas van den Biggelaar
Ds. Martin Kroon neemt afscheid van protestantse gemeente. Foto: Bas van den Biggelaar (Foto: Basman Creëert - Bas van den Biggelaar)

Afscheid ds. Martin Kroon van protestantse gemeente na 32 jaar

"Ik kijk terug op een heel mooie tijd. Dat ik 32 jaar predikant van deze protestantse gemeente ben geweest, zegt wel genoeg, lijkt me. Ik heb in onze kerkgemeenschap veel openheid en enthousiasme ervaren. En het werken in een overwegend katholieke omgeving is me goed bevallen. De breedte van het geloof spreekt me erg aan en ik heb fijn met de andere kerken samengewerkt en van ze geleerd."

Ds. Martin Kroon heeft afgelopen zondag in een overvolle kerk in Best afscheid genomen als predikant van de Protestantse gemeente Best, Oirschot en de Beerzen. De uitbreiding van het kerkgebouw in Best (in 1992) noemt hij een van de hoogtepunten in zijn lange periode hier. "Ruim 100 vrijwilligers hebben daar intensief aan gebouwd. Zo'n proces geeft een geweldige impuls aan de saamhorigheid. We groeiden als kerkelijke gemeente toen behoorlijk hard." Ook bewaart hij goede herinneringen aan de diverse musicals (onder andere Saul) die de kerkleden samen instudeerden en opvoerden. "Het samen doen spreekt me enorm aan. Het is mooi om te zien als veel mensen met plezier in touw zijn om het geloof op een heel andere manier ervaarbaar te maken."

Wisselwerking
Iets minder spectaculair, maar zeker zo belangrijk is het wekelijkse leerhuis op de dinsdagavond, vertelt Kroon. Daar bespreken gemeenteleden samen met de predikant de bijbelgedeelten die zondag aan de orde komen in de kerk. "Je krijgt dan een wisselwerking tussen die teksten en wat mensen eraan beleven. Je gaat samen op zoek naar betekenis. Het haalt je als predikant uit het isolement, want je maakt die preek niet meer alleen in je studeerkamer. Dat leerhuis houdt het nu al 31 jaar vol. Het wordt gedragen door de mensen die eraan meedoen. Als ik er niet was, ging het gewoon door. En nu gaan ze er ook mee verder. Het is belangrijk de menselijke ervaring en de actualiteit tegen de bijbelverhalen aan te leggen. Het is goed elkaars verhalen te delen en elkaar daarmee te inspireren. Dat motiveert en stimuleert. Daarom heb ik altijd geprobeerd zoveel mogelijk mensen bij de diensten te betrekken."

Kroon heeft veel geleerd van de rooms-katholieke geloofsgemeenschap. "Wij zijn als protestanten vanouds erg woordgericht. Dat is mooi, want met taal kun je veel zeggen. De rituelen en symbolen van de katholieke geloofsgemeenschap kunnen mensen echter raken zonder erover te praten. Dat spreekt mij zeker aan en we hebben er in onze kerk ook iets mee gedaan. De paaskaars heeft zijn intrede gedaan; het zalven van dopelingen is een ander voorbeeld. Ik heb, mede dankzij die samenwerking, meer oog gekregen voor het mysterie van God. We weten niet precies met wie of wat van doen hebben, we hebben een vermoeden, we ervaren er iets van en dat wordt zichtbaar en voelbaar in die rituelen." "Ik heb hier ook meer leren genieten. Er is meer relativering en humor. Iets van dat Bourgondische heb ik wel overgenomen."Natuurlijk zijn er tevens dieptepunten te noemen over die lange periode van 32 jaar. "Het overlijden van een aantal jonge gemeenteleden bijvoorbeeld, dat heeft pijn gedaan. Aan de andere kant ervaar je wel hoe men juist dan om elkaar heen gaat staan om elkaar te steunen. Verdriet heb ik ook gehad als mensen afhaakten omdat ze zich niet langer konden vinden in de manier waarop ik het geloof en God onder woorden bracht. Als je zegt 'God is een mysterie' valt voor sommigen de grond onder de voeten weg. En die mensen zijn me lief. Ik heb altijd geprobeerd het gesprek aan te gaan en de verbinding te zoeken. Je kunt met elkaar optrekken in één gemeenschap of goede vriendschap hebben, ook wanneer je op verschillende manieren gelooft."

Vergroeid
De Protestantse gemeente in Best, Oirschot en de Beerzen is dus een veelkleurige geloofsgemeenschap. Ook deze kerk heeft echter te maken met teruglopend kerkbezoek en ledental. "Ik vind dat echt jammer. De kerk is voor mij geen doel op zich, maar blijft wel heel belangrijk. Het gaat er uiteindelijk om dat we op een goeie manier met elkaar leven in een wereld zoals die door God bedoeld is. In een geloofsgemeenschap kun je met elkaar de verhalen daarover delen, samen op zoek gaan en die droom koesteren. We zullen misschien andere vormen moeten vinden, maar de kerk blijft een heel belangrijke factor. En de oecumene, de samenwerking van de kerken, moet vooral doorgaan. We kunnen het ons niet veroorloven over allerlei kleine dingetjes te blijven bekvechten. We moeten echt van onze troon afkomen." Het afscheid van Kroon als predikant betekent geen afscheid van Best. Hij blijft hier met zijn vrouw Corry wonen. "We zijn vergroeid geraakt met het dorp. Het is fijn dat we de gelegenheid hebben gekregen hier te blijven wonen."

Meer berichten