Logo groeiendbest.nl
In processie werden kerkelijke attributen naar de nabij gelegen Odulphuskerk gebracht. Daar worden ze bewaard. Foto: Marijke Vermeulen
In processie werden kerkelijke attributen naar de nabij gelegen Odulphuskerk gebracht. Daar worden ze bewaard. Foto: Marijke Vermeulen (Foto: Marijke Vermeulen)

Odulphuskapel verkocht aan huisartsenpraktijken Peulen en Mulder

Het ging er al vaak over, wat moet er met de Odulphuskapel in het centrum van Best gebeuren? Huisartsenpraktijk Peulen/Mulder heeft het pand gekocht en gaat er een gezondheidscentrum van maken. Met de metamorfose van de openbare ruimte in het centrum is de kapel als het ware op een plateau geplaatst waardoor hij beter tot zijn recht komt. Toch bleef de kapel het kerkbestuur van de Odulphuskerk parten spelen. Er is veel onderhoud nodig aan het markante pand. Daarom werd besloten de kapel te verkopen. De verkoopprijs is niet bekend gemaakt. Het gaat om een marktconforme prijs volgens de makelaar.

Vorige week werden in het bijzijn van afgevaardigden van het kerkbestuur Sint-Odulphus van Brabant de stukken getekend in de pastorie. Makelaarskantoor Verschuuren & Schreppers begeleidde de verkoop. "We hebben de kapel verkocht, omdat er grote onderhoudskosten aan zitten te komen", zegt Gerard Beenker, vicevoorzitter van het kerkbestuur. "Op sommige plekken zitten planken tegen de muren getimmerd om te voorkomen dat er stenen uitvallen. Je kunt het beschikbare geld echter maar een keer uitgeven. Dat geld besteden we liever aan de Odulphuskerk dan aan de kapel. We hebben geen ruchtbaarheid aan de verkoop gegeven. Pastoor Dré Brouwers bracht het bij toeval ter sprake bij de beide huisartsen. Die hadden wel oren naar het overnemen van de kapel en eigenlijk waren we er in een heel korte tijd uit. Er gonsden allerlei namen in het dorp, maar gelukkig hebben we het geheim kunnen houden. De kapel wordt met toestemming van het bisdom verkocht."

Eredienst
De huisartsen Kristel Peulen en Jenny Mulder zijn beiden zeer gecharmeerd van de kapel. "We willen de sfeer van de kapel zeker behouden", zegt Kristel Peulen. "De Bestse bevolking wordt ouder en wij willen de bereikbaarheid laagdrempelig houden. Hoe het er precies uit gaat zien, weten we nog niet. We hebben nog geen architect, maar het moet een architect worden die ervaring heeft met het ombouwen van deze gebouwen. Het moet een kleinschalig gezondheidscentrum worden met disciplines waar we direct mee samen werken. De kwaliteit van onze zorg staat voorop. De bedoeling is dat we zo spoedig mogelijk in het pand trekken. Het huurcontract van het pand aan Zonnewende loopt tot 2021." De kapel werd vorige week vrijdagavond aan de eredienst onttrokken. Na een laatste dienst in de kapel, er waren ongeveer 70 aanwezigen, werden kerkelijke attributen in processie naar de nabij gelegen Odulphuskerk gebracht. Daar worden ze bewaard. Na het zingen van een lied en het bidden van het Onze Vader en een Weesgegroet was de plechtigheid voltrokken.

Historie
De St. Odulphuskapel staat bekend als de kapel van Huize Nazareth. In 1864 vestigde de zusters van de congregatie 'Dochters van Maria en Joseph' zich in Best. Toen de huidige kerk op 23 oktober 1882 in gebruik werd genomen, kregen de zusters links van het hoofdaltaar een eigen ruimte, van waaruit zij de kerkdiensten konden volgen. Dit werd ook wel het 'zusterskapelleke' genoemd. In 1886 bouwden de zusters een nieuw klooster met de naam Huize Nazareth. Wegens ruimtegebrek ontstond steeds meer behoefte aan een eigen kapel. In juli 1920 kwam Mgr. Pompen, vicaris-generaal van het bisdom Den Bosch, met de architect Willem van Aalst naar Best om de situatie te verkennen. De noodzaak van een nieuwe kapel werd besproken en ook de plaats bepaald waar die moest komen. Architect Van Aalst ontwierp een romaans bouwwerk met ramen in rondboogstijl. Aannemer Van Heesewijk uit Best was met een bedrag van f 80.500,- de laagste inschrijver en aan hem werd het werk gegund. Op 25 april 1922 werd de kapel door Mgr. Pompen met een pontificale hoogmis plechtig ingezegend. In de oorlog gingen de gebrandschilderde ramen verloren; ze werden pas in 1970 vervangen. Door veranderingen in de viering van de liturgie is het interieur van de kapel in de loop der jaren aangepast. In 1987 werd nagenoeg het hele klooster gesloopt en kwam de kapel apart te staan. De kapel werd verkocht aan de Stichting Ouderenzorg Best-Son en Breugel, die inmiddels vlakbij een nieuw bejaardencentrum had gebouwd. In 1999 werd de kapel verkocht aan het bestuur van de St. Odulpusparochie, waarna in 2006 de naam werd gewijzigd in St. Odulphuskapel. (Bron: Erfgoedvereniging Dye van Best).

 

Meer berichten