Logo groeiendbest.nl
Foto:

Bevlogen repetities bij de Narrekap

Verliefd lopen ze daar, hand in hand, Agnes en Wim, ergens in Amsterdam. "Kom. Wim, we moeten vlug de trein halen naar Best!" "Niks mee te maken, Agnes. Ik wil voor jou mooie schoenen kopen. Voor op de bruiloft!" en hij trekt haar opgewonden een schoenenwinkel binnen.

Dit is één van de vele scenes, die de spelers van de Narrekap nu aan het repeteren zijn in 't Tejaterke. Vol overgave doen ze dat. Want het stuk ' Brug naar de toekomst' dat ze ter gelegenheid van '200 jaar Best' spelen in september, moet voor het publiek een echte belevenis worden. Bijzonder is dat de voorstellingen zullen plaatsvinden in een authentieke Batafabriekshal. Daarin zullen vier verschillende decors verrijzen: in de fabriek, in de wijk, langs het kanaal én ….. op de Bestse kermis, een ware uitdaging voor de decorbouwers.

Historie
Het verhaal gaat over de historie van de Batafabrieken en ook van Best – van vlak na de oorlog tot begin jaren zestig. Het gaat over de mannen en vrouwen die er werkten, over het leven in Batadorp, over de vooruitstrevende voorzieningen en regels die Thomas Bata er introduceerde (vijfdaagse werkweek!, niet roken!). Over de totstandkoming van de brug over het kanaal, en over de ambtsdragers: directeur Nossek, hoofdonderwijzer van Eupen, burgemeester Notermans, pastoor Duffaus e.a.. Allerlei verwikkelingen spelen er, waarvoor er in gesprekken met oud-werknemers, in de oudere Bata-koeriers en ook in het Bata-archief heel wat materiaal is aangedragen. Om het nog aantrekkelijker te maken loopt door heel het stuk ook het (fictieve) romantische verhaal van een jonge vrouw uit Best en twee jongemannen die allebei een oogje op haar hebben, met allerlei verwachte en onverwachte verwikkelingen als gevolg. Een liefdesverhaal om van te smullen.

Kledingwisselingen 
Dennis van Eck, secretaris van de Narrekap, is de productieleider van 'Brug naar de toekomst' en houdt bij wat de verschillende werkgroepen nu aan het doen zijn: de repetities, de decorbouw, de voorzieningen in de Batafabriek, het maken van de kostuums. Zo telt het stuk 37 rollen, die gespeeld worden door 20 spelers. Bovendien wordt iedereen ouder, verandert de mode en ook de jaargetijden. Daardoor zullen er 6 tot 8 kledingwisselingen per persoon zijn. Kleding uit de jaren 50 of 60 is nog welkom. Hiervoor kan een mail gestuurd worden aan info@narrekap.nl. Vind je het leuk om als figurant mee te doen tijdens deze productie? Meld je dan ook aan via info@narrekap.nl. De voorstellingen zijn op 20, 21, 22, 27, 28 of 29 september. De kaartjes kosten 15,00 euro en zijn online te bestellen via www.narrekap.nl of per telefoon via 06-23453922.

Meer berichten