Logo groeiendbest.nl
De Brabantse Populieren Vereniging (BPV) heeft in samenwerking met onder andere VAB impuls gezocht naar geschikte bestemmingen voor de gekapte populieren.
De Brabantse Populieren Vereniging (BPV) heeft in samenwerking met onder andere VAB impuls gezocht naar geschikte bestemmingen voor de gekapte populieren. (Foto: )

Gekapte A2 populieren op proefzaagdag basis uitkijktoren

Aan de Mosselaarweg 10 in buurtschap Aarle werden vorige week populieren gezaagd, die eerder waren gekapt langs de A2. Onder het motto 'WeHoudenJullieHier' werden de gekapte populieren verzameld om verwerkt te worden tot producten die onderdeel gaan uit maken van de recreatieve ontwikkelingen in De Vleut. Van de gezaagde bomen wordt onder andere een uitkijktoren gemaakt.

De Brabantse Populieren Vereniging (BPV) heeft in samenwerking met onder andere VAB impuls gezocht naar geschikte voormalige agrarische bedrijfslocaties in de directe omgeving van de A2. Na onderzoek van een vijftal plekken in de gemeente Best, is de locatie aan Mosselaarweg 10 gekozen. Afgelopen vrijdag werd er proef gezaagd met de populieren van de gemeente Best. Door de grote verandering in het agrarisch landschap biedt deze bedrijfslocatie 'Melk en Meer' mogelijkheden om in de transitie van de landbouw een bijdrage te leveren, gezien ligging en ruimte. "De proefzaagdag was een Best Bijzonder moment om deze stap te zetten als publieksactiviteit in het kader van Best 200", zegt René Westerlaken van de BPV. "Terugkijkend naar de klomp als icoon, was de 'zaagdag' een mooi moment om te laten zien hoe de boom tot plank wordt."

De Scheeken
In het kader van het project 'Uitkijkpost', onderdeel van de inrichting van het gebied De Vleut/De Scheeken, kwamen premium populieren op de zaagtafel te liggen. Westerlaken: "Vanuit het initiatief van de BPV 'WeHoudenJullieHier' en een goede samenwerking met de gemeenten Best en Boxtel is het gelukt om de oogst van de populierenbomen, type Ellert, langs de A2 vanuit de opslag aan te voeren naar de zaaglocatie. Op de zaaglocatie zijn vanuit het aangevoerde rondhout, houten onderdelen, zoals kolom, balk, plank en dergelijken gezaagd. De onderdelen zijn vooraf omschreven in een Zaagstaat. Hierop zijn de onderdelen vermeld, benodigd voor het monteren van de uitkijkpost, die zal worden geplaatst in de gebiedsontwikkeling De Scheeken. De onderdelen dienen voor toepassing 'aan de wind' gedroogd te worden. Om tenslotte voor montage te kunnen worden geleverd."

Meer berichten