Logo groeiendbest.nl
Een groot deel van de spelers en medewerkers. 
Een groot deel van de spelers en medewerkers.  (Foto: Marijke Vermeulen)

Nieuwe productie van Ons Eygen Landt: 'Grof Schandaal!'

In het kader van Best 200 jaar brengt Ons Eygen Landt, in samenwerking met onder meer harmonie St. Caecilia, musicalstudio Batico en de Jeugd van Vroeger, de productie 'Grof Schandaal!' De zes voorstellingen zijn gepland in de periode van 1 tot en met 9 november. Als speellocatie is gekozen voor de Lidwinakerk , beter bekend als de 'ronde kerk'.

Deze ronde kerk leent zich bij uitstek voor een dergelijk grote productie. Er is een groot speelvlak op meerdere niveaus, er is ruimte voor een kleine 500 bezoekers per voorstelling die goed zicht hebben op speelvlakken, er zijn door nieuwbouw voldoende ruimtes achter de coulissen voor de spelers en medewerkers en tenslotte is er een grote foyer waar het publiek voor, in de pauze en na de voorstelling een drankje of een hapje kan gebruiken. Burgemeester Groffen is weliswaar aanleiding voor het verhaal, maar het thema is nog steeds actueel en relevant. Het gaat om wat je wel of juist niet doet in bizarre periodes. In dit stuk gaat het om de vraag: wat is goed en wat is fout? Ons Eygen Landt wil met deze productie laten zien dat onvoorspelbare gebeurtenissen onvoorzien veranderingen teweeg kunnen brengen, ook in een kleine samenleving. In eerste instantie lijkt Burgemeester Groffen zo schuldig als wat. Maar aan de hand van feiten uit de geschiedenis pellen we zijn verhaal af en komen er langzaamaan achter dat er altijd een andere kant is en het verhaal van Groffen eigenlijk vooral voor hem een tragisch einde kent.

Informatieavond
Op 1 juli was er een informatieavond voor alle betrokkenen bij deze voorstelling. De aanwezigen kregen goed zicht op de huidige stand van zaken. Het totaal aantal betrokkenen bij deze productie overstijgt de 100. Aanmelden als figurant of vrijwilliger achter de schermen kan nog steeds via onderstaande website. Drie van de zes avonden zijn opgekocht door supermarkten Plus Ton Henst en Plus Erwin Kenter. Via een in augustus te starten zegelactie wordt het mogelijk kaartjes tegen reductie te kopen. De normale toegangsprijs bedraagt € 13,50 met de Plus-actie betaalt men € 10,00 per kaartje.

Sponsoren
De productie wordt ondersteund door het comité Best 200 jaar, Plus Ton Henst en Plus Erwin kenter, Rabobank, Prins Bernhardcultuurfonds, Het Goed en een aantal anonieme sponsoren. Op dit moment worden potentiële sponsoren uit Best benaderd. Sponsoren kunnen kiezen voor een specifiek sponsorpakket of een vrijwillige bijdrage. Het script is geschreven door het schrijversduo Maurice van Dinther en Anne Hogewind. Regisseur is Suzanne van Straten, de productieleiding is in handen van Mark van Oers en Hans Schouten. Meer informatie over het verhaal is te lezen op de website www.onseygenlandt.nl.

Meer berichten