Logo groeiendbest.nl
CultuurSpoor zit in zwaar weer. Het bestuur heeft het muziek- en dansonderwijs, dat ruimten huurt in het pand aan het Raadhuisplein, met ingang van 1 januari 2020 de huur opgezegd.
CultuurSpoor zit in zwaar weer. Het bestuur heeft het muziek- en dansonderwijs, dat ruimten huurt in het pand aan het Raadhuisplein, met ingang van 1 januari 2020 de huur opgezegd. (Foto: )

Financiële basis CultuurSpoor wankel

CultuurSpoor zit in zwaar weer, de financiële basis is wankel. Het bestuur heeft het muziek- en dansonderwijs, dat ruimten huurt in het pand aan het Raadhuisplein, met ingang van 1 januari 2020 de huur opgezegd. De subsidie die de gemeente per jeugdige muziek- en dansleerling verstrekt is onvoldoende om de kosten van de huur van het pand te dekken. CultuurSpoor hoopt op medewerking van de gemeente om uit de penibele financiële situatie te komen. "Het financiële spanningsveld is een molensteen", vindt Ingrid van Beek, directeur-bestuurder van CultuurSpoor.
 

Ingrid van Beek en Robert Spronk, programmamanager muziek- en dansonderwijs, leggen uit wat er aan de hand is. "Wij hebben aan de gemeente gevraagd ons door deze moeilijke periode heen te helpen", zegt Ingrid van Beek. "In de periode 2014-2015 werd ook een deel van de huur gesubsidieerd door de gemeente. Dat is nu niet meer. Alleen het lesgeld voor leerlingen tot 18 jaar en die woonachtig zijn in Best wordt gesubsidieerd. De voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen zijn complex. Wij hopen dat de nieuwe subsidieregeling soelaas biedt. Veel inkomsten zijn nodig om de huur op te kunnen brengen. Wij huren 800 vierkante meter. Daar horen ook de verkeersruimtes, die nodig zijn voor de veiligheid in het pand, bij. Maar als wij een ruimte verhuren gaat het om de vierkante meters die de ruimte omvat. Daar horen de meters van de verkeersruimtes, denk aan de gangen en dergelijke, niet bij. Het lukt ons op dit moment niet om voldoende inkomsten te genereren om de huur te betalen. Wij zijn intussen ook met de eigenaren van het pand in gesprek over de financiële situatie."

Uitbreiding
Robert Spronk is druk bezig met uitbreiding van het aantal activiteiten en deelnemers aan die activiteiten binnen het gebouw. Hij wil andere geldbronnen aanboren zodat er meer zekerheid over de inkomsten ontstaat. "Wij zorgen in het centrum van Best voor reuring. Wij willen nog meer deelnemers aan ons binden. In het verleden zijn wij initiatieven gestart waar wij nu de vruchten van plukken, denk aan het symfonieorkest, de slagwerkgroep en het musicalkoor. In de vakantieperiode worden er voor kinderen activiteiten muziek en dans gehouden. Wij richten ons op de leerlingen van de basisscholen. Zo heeft de Klimboom een strijkersklas. Kinderen komen door onze inzet in contact met muziek, dans en cultuur."

Ontwikkelingen
Om beschikbare ruimtes te verhuren is tijd nodig. Partijen haken nu af vanwege de hoge huurprijs. Van Beek: "Het Stercollege bijvoorbeeld, verzorgt nu in het pand taallessen. Mensen die aan een inburgeringscursus moeten deelnemen, hoeven daarvoor niet meer naar Eindhoven. Wij proberen deze mensen ook aan andere activiteiten te laten deelnemen. Het is een kleine stap in het proces van integratie, maar toch." Het woord is nu aan de politiek. Maandagavond sprak Maikel Sterk, voorzitter van de Raad van Toezicht van CultuurSpoor, de gemeenteraad toe. Een verslag daarvan vindt u volgende week in deze krant.

Meer berichten