Logo groeiendbest.nl
Oirschotseweg
Oirschotseweg

Wethouder Rik Dijkhoff: "Verkeersintensiteit Oirschotseweg neemt niet af"

De verkeersintensiteit op de Oirschotseweg neemt de komende jaren niet af. Dat zei wethouder Rik Dijkhoff (VVD) vorige week tijdens de raadsvergadering. Dijkhoff reageerde op de uitlatingen van bewoners van de Oirschotseweg, waarvan een delegatie met spandoeken aanwezig was. De bewoners willen dat de weg veiliger, gezonder en mooier wordt. "De verkeersintensiteit gaat juist omhoog", zei Dijkhoff. "De bewoners krijgen aan het eind van dit jaar wel inspraak bij het aanpakken van de weg."

Namens de bewoners sprak Roxanne Schuitemaker in bij de behandeling van de kaderbrief 2020. "In 2012 stond de Oirschotseweg op de begroting voor 1,5 miljoen euro. Dit ook dankzij de inspanningen van ongeruste straatbewoners. Wethouder Gondrie liet in het Groeiend Best van 23 oktober van dat jaar weten, dat de weg eigenlijk zou moeten worden ingericht zoals bij de Nieuwstraat maar er moest bezuinigd worden. Het centrumplan kreeg voorrang. Tijdelijke maatregelen voor een bedrag van € 100.000 werd het compromis. Helaas hebben de wegversmallingen die destijds zijn aangebracht het neveneffect dat er juist extra gas wordt gegeven om de tegenligger voor te zijn.

Vandaag de dag wensen sommige raadsleden eerst meer duidelijk over een eventueel openbaar vervoerknooppunt voordat we het over de Oirschotseweg kunnen hebben en dat kan dan nog even duren. Een straat waar volgens de eerste bewoners al 40 jaar geen onderhoud aan gepleegd is. Maar het is niet alleen de staat van de weg, die veel geluidsoverlast veroorzaakt, maar ook de inrichting is zeer verontrustend. De veiligheid van de bewoners en gebruikers van de weg is in het geding. Dit is voor ons dan ook de reden waarom wij ons inzetten voor de herinrichting van de straat. Onderzoek in de straat leverde naast de geluidsoverlast en onveilige situaties ook zorgen op wat betreft de uitstraling. Als je aan menig Bestenaar zou vragen waar het centrum begint dan zal men slagerij Beerens noemen of de Nieuwstraat, maar zeer zeker niet de Poort van Best. Sterker nog men waant zich daar eerder in België dan in Nederland; laat staan in Best. Het contrast met de Nieuwstraat kan gewoon niet groter zijn. Waarom geen meanderende straat met een 30 kilometer zone en veilige fietspaden? Stadsbussen, evacuatieroutes, hulpdiensten en de bereikbaarheid van het spoor worden genoemd. Niets verontrustend dus, want ook in Best rijdt er een stadsbus door een meanderende Prins Bernhardlaan in een 30 km zone. En hoezo evacuatieroute of hulpdiensten? In geval van nood moeten ze toch ook door de Nieuwstraat kunnen of langs de achterkant van het station. Dat is bij de herinrichting aldaar toch ook nooit de dooddoener geweest?"

Loskoppelen
Bewoners hebben intussen een onderhoud gehad met Wethouder Dijkhoff. Schuitemaker: "Hij heeft binnen de gemeente laten onderzoeken of het mogelijk was om de herinrichting van de Oirschotseweg los te koppelen van de herontwikkeling van het Karweiterrein en de ontwikkelingen m.b.t. het eventuele ov-knooppunt in Best. Tot onze grote vreugde bleek het antwoord 'ja' te zijn. Eveneens is ons toegezegd dat er eind dit jaar begonnen wordt met een bewonersoverleg. Er is zelfs een voorziening die de kosten voor de herinrichting zouden moeten dekken mits we geen gouden kranen willen. En dat is dus precies de reden waarom ik hier nu sta. De meest geluiddempende klinker zou geen gouden kraan zijn, maar in hoeverre onze veiligheid zich laat vertalen tot gouden kranen vinden wij lastig aan te geven. Verder is er geen mogelijke aanvangsdatum vastgelegd en we wachten al zo lang! Hoe blij wij ook zijn met de toezeggingen van wethouder Dijkhoff, we willen hoe dan ook voorkomen dat er uiteindelijk wel extra geld nodig blijkt te zijn voor de herinrichting van onze straat; een Oirschotseweg met minder geluidsoverlast, meer veiligheid en een waardig entree van ons dorp. Indien dat betekent dat de Oirschotseweg in de kaderbrief moet dan verzoek ik u, volksvertegenwoordigers, college en burgemeester van Best, namens minstens 90 woningen van de Oirschotseweg, zich hier hard voor te maken."

Knooppunt
Best moet volgens Dijkhoff een openbaar vervoersknooppunt worden. "Het station heeft een functie ook voor de omliggende dorpen, maar Best moet geen parkeerplaats worden. Wel auto's parkeren aan de rand van Best, niet bij het station. Dus geen extra parkeervoorzieningen bij het station."
Volgens Dijkhoff kan de reconstructie van de Oirschotseweg naar voren worden gehaald zonder dat men in de knoop komt met de stationsomgeving.

Meer berichten