Logo groeiendbest.nl
Gehuldigd tijdens de Gildedag: v.l.n.r. Jan Schepens, Harrie van de Velden, Jos Beerens en Christ van Pelt. (Foto: Fotografie Marijke)
Gehuldigd tijdens de Gildedag: v.l.n.r. Jan Schepens, Harrie van de Velden, Jos Beerens en Christ van Pelt. (Foto: Fotografie Marijke) (Foto: )

Tamboers en vendeliers gilde in nieuwe outfit

Een compleet nieuwe outfit voor de tamboers en vendeliers. Zo presenteerde zich het Sint Odulphusgilde vorige week maandag op de jaarlijkse gildedag. Dat leverde langs de kant van de weg veel positieve reacties op. Een moderne snit, blauw en wit prachtig gecombineerd en uitgevoerd, moet er voor zorgen dat het gilde weer jaren vooruit kan. Het blijft een imposant en kleurrijk gezicht als het gilde, dat weer met twee leden is uitgebreid, zich in het dorp presenteert.

De dag was 's morgens begonnen met een H. Mis in de Odulphuskerk. Daarvoor had de Overheid zich al te goed gedaan aan een uitgebreide koffietafel bij Koning Henk van Kuik. De koffietafel was in het buurtschap Aarle waar in het buurthuis van een uitgebreide koffietafel was genoten.

Ontvangst door college
Na de H. Mis met het voltallige gilde in de Sint Odulphuskerk en de vendelgroet aan Gildeheer pastor Dré Brouwers kregen ook de bestuurders van Best op het gemeentehuis dezelfde eer aangeboden. Binnen werd het gilde door het voltallige college van B&W in de burgerzaal ontvangen. Burgemeester Hans Ubachs had in zijn welkomstwoord lovende woorden en zei blij te zijn het gilde te mogen ontvangen. "Het is de tweede keer in mijn Bestse periode en ik begin al aardig aan de gezichten te wennen. Ook volgend jaar bent u weer welkom", sprak de burgemeester.
Een deputatie van het Kringbestuur van Het Kwartier van Oirschot onder leiding van voorzitter Bert van der Staak was aanwezig om een tweetal jubilarissen te onderscheiden. Christ van Pelt en Jos Beerens waren 40 jaar lid en ontvingen de Kringonderscheiding.

Gouden speld
Hopman Klaas Bergman dankte het gemeentebestuur voor de hartelijke ontvangst welke het gilde ieder jaar te beurt valt. "Het voltallige college is present en dat waarderen we", aldus Bergman. Vervolgens werden door hem twee gildebroeders met de gouden speld geëerd. Jan Schepens en Harrie van den Velden zijn 25 jaar lid. En daar moest, niet vreemd bij het gilde, op gedronken worden.

Schietwedstrijd
's Middags vond op het gildeterrein aan de Sint Oedenrodeseweg de schietwedstrijd plaats. Vooraf werden twee nieuwe leden geïnstalleerd. Bert van Drunen en Ivan Ardon zijn de nieuwe versterkingen. Het gilde telt nu weer 75 gildebroeders. Nadat Gildeheer Dré Brouwers en wethouder Stan van der Heijden (hij verving de burgemeester) de eerste pijlen naar boven hadden gejaagd, kon de strijd om de Jan Swinkels trofee beginnen. Trouwens, wethouder Van der Heijden toonde zich een zeer verdienstelijk schutter. Nog nooit geschoten en de plaat bij het eerste schot vol raken. Dat leverde applaus op. De trofee gaat dit jaar naar Ben v.d. Laar.

In het bijzijn van hun partners werd de dag bij Eetcafé FF Anders in de Hoofdstraat besloten.

Meer berichten