Logo groeiendbest.nl

Buurtkamer Kadans opent woensdag 22 mei

"Met de Buurtkamer willen we het buurthuis teruggeven aan de buurt"

Zin in een het spelen van een spelletje, samen een kopje koffie of thee drinken, wandelen in de pluktuin of omgaan met dieren, het kan als woensdag 22 mei de Buurtkamer in buurthuis Kadans is geopend. "Met de Buurtkamer willen we het buurthuis teruggeven aan de buurt", zegt Peter de Leeuw van WBO. "De buurt moet je ruim zien, want iedereen uit Best is er welkom."

Het idee voor de Buurtkamer leeft al langer. Peter de Leeuw: "Kadans is een verhuurbedrijf voor organisaties en verenigingen, maar is dat nog een buurthuis? De landelijke overheid stimuleert initiateven waar mensen elkaar ontmoeten en samen zijn. We hebben in de wijken Wilhelminadorp, Batadorp en Kantonnier een grote enquête gehouden. Daaruit blijkt dat een groot deel van de wijkbewoners behoefte heeft aan een ontmoetingsplek. We hebben ook gevraagd of mensen zelf bereid zijn een bezoek te brengen aan zo'n ontmoetingsplek. Ongeveer de helft van de respondenten zegt dat te doen. Ook bij ons leefde het idee om een buurtkamer op te zetten. Het idee was om met het geld dat de verkoop van buurthuis De Voeg opleverde de kantoren in Kadans te verbouwen tot een ontmoetingsplek. Die ruimte sluit aan op de pluktuin. Met grote openslaande deuren zou de tuin vanuit de buurtkamer toegankelijk gemaakt kunnen worden. Alleen de gang van zaken rondom De Voeg wordt wat opgehouden. Daarom hebben we besloten zaal Gaspeldoorn voorlopig in te zetten als buurtkamer, als een soort tussenstap. Het is niet ons ideaal, maar dan kunnen we wel aftasten hoe het gaat lopen. Meteen groots uitpakken en veel investeren lijkt ons niet slim."


Vrijwilligers

Peter de Leeuw benadrukt dat WBO de Buurtkamer faciliteert. "Vrijwilligers moeten het werk doen. De Buurtkamer is voor en door vrijwilligers. We hebben een oproep geplaatst en inmiddels hebben we 35 mensen, die zich willen inzetten. De Buurtkamer is open op maandag, dinsdag en woensdag van 10.00 tot 12.30 uur. De start is woensdag 22 mei."


Gastheer

Toon Meijer treedt op als gastheer. "Het lastige is dat we zaal Gaspeldoorn voorlopig steeds als Buurtkamer moeten inrichten. Als we straks een permanente ruimte hebben, kunnen we de Buurtkamer definitief inrichten. Het Goed sponsort ons en heeft allerlei spullen geschonken om de Buurtkamer in te richten. Bloemenshop Best heeft planten ter beschikking gesteld en een deel van het buurtbudget is ingezet. Iedereen kan de Buurtkamer bezoeken, er is geen enkele verplichting. Een consumptie is zelfs niet verplicht. Het moet gezellig zijn en we hopen dat er initiatieven ontstaan waar mensen mee verder kunnen. Mensen kunnen vanaf de Buurtkamer een wandeling starten of een fietstocht. Ook is de Buurtkamer een mooie gelegenheid om signalen op te pikken. Mensen die eenzaam zijn of dementerend. Als mantelzorgers behoefte hebben om met elkaar in contact te komen, kunnen ze dat doen in de Buurtkamer. We houden er echter geen vergaderingen, daarvoor heeft Kadans andere ruimtes."
De Buurtkamer gaat na 3 juli voor een maand dicht. Op 5 augustus gaat de Buurtkamer weer open. In september wordt open dag Kadans gehouden met de officiële opening van de Buurtkamer. De precieze datum is nog niet bekend.
Als mensen zich als vrijwilliger willen melden, kunnen ze contact opnemen met Peter de Leeuw, tel. 0499-745806 of mailen naar p.de.leeuw@wbo.nl.

Meer berichten