Logo groeiendbest.nl
Er wordt veel afval gedumpt in het buitengebied
Er wordt veel afval gedumpt in het buitengebied (Foto: )

Geslaagde handhavingsactie buitengebied Son en Breugel, Nuenen en Best

Op zaterdag 11 mei is er door de SSiB BOA's een gecoördineerde handhavingsactie uitgevoerd in het buitengebied van de gemeente Son en Breugel, Nuenen en Best. In nauwe samenwerking met de BOA's van de terreinbeherende organisaties van deze drie gemeenten. In november 2018 is er een succesvolle eerste handhavingsdag georganiseerd voor de gemeente Son en Breugel specifiek gericht op het Oud Meer. Op 11 mei is de actie uitgebreid met de gemeenten Best en Nuenen. De actie was gericht op stroperij, wildcrossen en afval- en drugsdumpingen in het buitengebied van deze drie gemeenten.

Goed samenwerken met alle partijen stond deze dag centraal om zo het toezicht te verbeteren en de pakkans van overtreders te vergroten. En met resultaat, zo is er op heterdaad een proces verbaal uitgeschreven voor een afval dumper, zijn er sporen van stroperij aangetroffen en zijn er verschillende proces verbalen uitgeschreven voor motorcrossers en het niet aanlijnen van een hond. Ook is er een flink aantal dumpingen geconstateerd zoals asbesthoudend materiaal, autobanden, een tuintafel, lege en gevulde olievaten en resten van een hennepkwekerij. Verder was er een controle op de visserijwetgeving en waren er nog een aantal motorcrossers die men niet staande kon houden maar waarvan het kenteken wel is genoteerd. Deze worden indien mogelijk nog bestuursrechtelijk vervolgd. Een behoorlijke opbrengst dus en het onderstreept nog eens de noodzaak van het werk van de handhavers in het buitengebied. En tot slot kregen de BOA's complimenten van voorbijgangers over deze handhavingsactie, een mooie blijk van waardering.

Het buitengebied van deze drie gemeenten kent velerlei problemen zoals hierboven genoemd die de natuur aantasten, de rust verstoren en de leefbaarheid bedreigen. Door middel van deze actie vragen de samenwerkende partijen aandacht voor deze problematiek in het buitengebied. Mensen moeten weten dat dit speelt en ons helpen met melden door het speciale nummer te bellen 0900-9965432. aldus Arnoud Jakobs een van de BOA's die bij de actie betrokken was. Om dit soort misstanden in de toekomst te blijven aanpakken is er goed toezicht nodig. Samen Sterk in Brabant (SSiB), streeft er naar om het toezicht te verbeteren. Dit kunnen we vooral bereiken door samen te werken. Een handhavingsactie als deze draagt daar aan bij.


U ziet een misstand, direct melden!

SSiB roept iedereen op het buitengebied in de gaten te houden. Wie denkt dat er iets niet in de haak is, kan tegen lokaal tarief bellen met het speciale telefoonnummer 0900-9965432

Het resultaat van de controle rond Best

Drie keer deelden de BOA's een waarschuwing uit voor het los laten lopen van een hond in een natuurgebied en een proces verbaal voor paardrijden buiten het ruiterpad. Ook het dumpen van afval trok de aandacht. Zo werd er een proces verbaal uitgeschreven toen iemand op heterdaad werd betrapt bij het dumpen van afval. Ook werd er gedumpt snoeiafval aangetroffen. Tijdens de controles bleek dat motorcrossers zich niet aan de regels hielden. Eén keer werd een rijbewijs ingenomen en meerdere verbalen werden uitgeschreven.


Meer berichten