Logo groeiendbest.nl
Dit gaat bij alle appartementencomplexen gebeuren
Dit gaat bij alle appartementencomplexen gebeuren (Foto: )

Afvalinzamelsysteem wordt met ingang van januari aangepast

Kleine restafvalbak vervangen door grotere container

Het huidige afvalsysteem, in de tweede helft van 2017 ingevoerd, wordt aangepast. Het inzamelsysteem ondergaat geen grote veranderingen.

Het meest opvallend is dat de kleine restafvalbakken van 30 en 40 liter worden vervangen door een 80 of 140 liter container. De 80 liter container maakt onderdeel uit van het basispakket, voor de 140 liter bak moet per jaar 100 euro worden bijbetaald. Het voorstel van het college wordt eerst besproken op de raadsavond van 27 mei. Op 17 juni wordt een besluit genomen tijdens de raadsvergadering.

Wethouder Rik Dijkhoff (VVD) heeft zijn voorstel gebaseerd op de uitkomsten van een inwonerspanel en een grote enquête. "We hebben niet verschillende scenario's opgesteld", lichtte Dijkhoff toe. "Ik wil het inwonerspanel serieus nemen. Op basis van hun inbreng hebben we de richting gekozen waar we naar toe willen. De raad kan straks alleen een stukje naar links of naar rechts en de raad kan zich uitspreken over de kosten."
Volgens de wethouder willen de meeste mensen de PMD-bak behouden. Er is niet gekozen voor het inzamelen van PMD in plastic zakken.


Vervuiling

De vervuiling met hoofdzakelijk restafval in het PMD zorgt voor veel afkeuring. Momenteel wordt hierdoor 40 tot 50% van de PMD-routes afgekeurd. "De norm is 25% afkeuring", zegt Dijkhoff. "We zaten op die norm, maar intussen wordt er veel meer afgekeurd. We willen terug naar de lage norm. De vervuiling leidt tot extra kosten, omdat het materiaal als restafval verwerkt dient te worden." Afgekeurde vrachten komen bovendien niet in aanmerking voor vergoeding uit het afvalfonds.
De voornaamste oorzaak van de vervuiling is de invoering van volgens Dijkhoff de kleine restafvalcontainer. "Mensen kunnen bijvoorbeeld een kapotte paraplu niet in de kleine container kwijt. Daarnaast had achteraf gezien steviger ingezet moeten worden op communicatie."


Wijzigingen

Het college stelt voor om voor laagbouw de 30 en 45 liter restafvalcontainer in te nemen en te vervangen door 80 of 140 liter containers. Om deze containers beter herkenbaar te maken worden ze voorzien van een sticker. Nieuwe krijgen een oranje deksel.
Voor hoogbouw wordt het aantal inworpen restafval per jaar voor het basistarief vastgesteld op 104 en voor het opslagtarief op 182 inworpen. De tuinafvalroute wordt geschrapt en geïntegreerd in de GFT route.
Het plan is om voor laagbouw de frequentie van restafvalcontainer aan te passen naar eenmaal per drie weken met ingang van januari 2022 en eenmaal per vier weken met ingang van januari 2024.
Voor hoogbouw wil de gemeente het aantal inworpen verminderen naar 76 per januari 2022 en 52 per januari 2024. Voor het opslagtarief zijn de inworpen op die data 137 en 91.
Als de norm van 25% vervuiling van het PMD niet wordt gehaald, worden aanvullende maatregelen genomen. Ook wil de gemeente de openingstijden van de milieustraat aanpassen en pinbetaling mogelijk maken. De gemeente blijft in gesprek met de initiatiefnemers van de geplande afvalverwerkingsinstallatie (nascheiding/re-enscience) in Eindhoven.

Meer berichten